“ГРУПАМА СА” получиха одобрение за придобиване на 100% от капитала на ЗК”ДСК ГАРАНЦИЯ” и ЖЗК”ДСК ГАРАНЦИЯ”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение на “ГРУПАМА СА”, гр.Париж, за пряко придобиване на  100 %  от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ” ЕАД и „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ” ЕАД като определя максимален срок до 30.06.2009 г. за извършване на придобиването на акционерното участие.

Решения 1608 и 1609 може да намерите в раздел "Административни документи".