Генко Гечев е одобрен за член на Управителния съвет на “ХДИ” ЗАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Генко Гечев за член на Управителния съвет на “ХДИ” ЗАД.
Пълния текст на решение 182 може да намерите в раздел „Документи”.