Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, ще участва в кръгла маса на тема „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“

Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, ще вземе участие в кръгла маса, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) на тема „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“ на 31 март 2022 г.
Първият панел на кръглата маса е с насоченост върху нуждата от стратегия за икономическо развитие на държавата и необходимите стъпки във връзка с това. Участие в него ще вземат утвърдени експерти и преподаватели от престижни университети в България.
Вторият панел е съсредоточен върху регулаторната функция на държавата. В него г-н Бойко Атанасов ще представи регулаторните функции на КФН и посоките за развитие на небанковия финансов сектор в България.
Събитието е организирано от ВУЗФ и лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab и ще се предава на живо чрез онлайн каналите им.