КФН публикува FinTech въпросник с цел наблюдение на използването на финансовите иновации


КФН продължава процеса на наблюдение на използването на финансови иновации. В тази връзка е разработен въпросник, насочен към поднадзорните на КФН лица, публикуван в рубриката „Финансови иновации“.
Целта на проучването е да бъде изяснен интересът на поднадзорните лица към използването на финансови иновации, произтичащите от това рискове, влиянието върху бизнес моделите на поднадзорните лица, както и изясняването на определени аспекти, касаещи защита на интересите на потребителите.

Впоследствие, с цел постигане пълнота на анализа на FinTech сектора, ще бъде публикуван и консултативен документ, насочен към FinTech дружествата, предлагащи или планиращи да предоставят на поднадзорни на Комисията лица финансово иновативни продукти или услуги.

Поднадзорните лица се приканват да изпратят своите отговори на въпросника, подписани с квалифициран електронен подпис, на електронна поща fintech@fsc.bg в срок до 15-ти октомври 2019 г.

КФН публикува FinTech въпросник с цел наблюдение на използването на финансовите иновации

КФН продължава процеса на наблюдение на използването на финансови иновации. В тази връзка е разработен въпросник, насочен към поднадзорните на КФН лица, публикуван в рубриката „Финансови иновации“.
Целта на проучването е да бъде изяснен интересът на поднадзорните лица към използването на финансови иновации, произтичащите от това рискове, влиянието върху бизнес моделите на поднадзорните лица, както и изясняването на определени аспекти, касаещи защита на интересите на потребителите.

Впоследствие, с цел постигане пълнота на анализа на FinTech сектора, ще бъде публикуван и консултативен документ, насочен към FinTech дружествата, предлагащи или планиращи да предоставят на поднадзорни на Комисията лица финансово иновативни продукти или услуги.

Поднадзорните лица се приканват да изпратят своите отговори на въпросника, подписани с квалифициран електронен подпис, на електронна поща fintech@fsc.bg в срок до 15-ти октомври 2019 г.