Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) проучва нагласите на потенциалните доставчици относно предлагането на спестовни продукти


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) извършва проучване във връзка с нагласите на потенциалните европейските доставчици относно предлагането на спестовни продукти. Целта е да се съберат максимален обем данни и информация за предлагане на Паневропейския личен пенсионен продукт (PEPP).
Регламент (ЕС) 2019/1238 относно паневропейски персонален пенсионен продукт (Регламент РЕРР) е приет през месец юли 2019 г. и e в сила от месец август 2020 г. С публикуване в Официален вестник на ЕС на 22.03.2021 г. на Делегиран Регламент (ЕС) 2021/473 за допълнение на Регламент PEPP се определя и дата 22.03.2022 г., от която той ще започне да се прилага. С това свое решение Европейската комисия предоставя възможност на гражданите на ЕС да спестяват за бъдещото си пенсиониране чрез безопасен, прозрачен и висококачествен пенсионен продукт.
Линкът, на който може да бъде намерена анкетата, е: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey, като последният ще бъде активен до 31 май 2021 г.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) проучва нагласите на потенциалните доставчици относно предлагането на спестовни продукти


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) извършва проучване във връзка с нагласите на потенциалните европейските доставчици относно предлагането на спестовни продукти. Целта е да се съберат максимален обем данни и информация за предлагане на Паневропейския личен пенсионен продукт (PEPP).
Регламент (ЕС) 2019/1238 относно паневропейски персонален пенсионен продукт (Регламент РЕРР) е приет през месец юли 2019 г. и e в сила от месец август 2020 г. С публикуване в Официален вестник на ЕС на 22.03.2021 г. на Делегиран Регламент (ЕС) 2021/473 за допълнение на Регламент PEPP се определя и дата 22.03.2022 г., от която той ще започне да се прилага. С това свое решение Европейската комисия предоставя възможност на гражданите на ЕС да спестяват за бъдещото си пенсиониране чрез безопасен, прозрачен и висококачествен пенсионен продукт.
Линкът, на който може да бъде намерена анкетата, е: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey  като последният ще бъде активен до 31 май 2021 г.