Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува онлайн публична консултация относно проект за насоки за аутсорсинг към доставчиците на облачни услуги


Проектът за насоките за аутсорсинг към доставчиците на облачни услуги е изготвен от EIOPA съгласно FinTech плана за действие на Европейската комисия, както е и в резултат на кръгла маса на EIOPA за използване на облачни изчисления от (пре-) застрахователни компании, провела се през април тази година, съвместно с бизнеса и с по-големите доставчици на облачно пространство в Европа.
 
Целта на насоките е да предоставят яснота и прозрачност на пазарните участници, както и да допринесе за надзорното сближаване по отношение на очакванията и процесите при аутсорсинга на облачни услуги.
 
Проектът за насоки обхваща следните теми:
 
 • Критерии за разграничаване дали облачните услуги трябва да се разглеждат в обхвата на аутсорсинга;
 • Принципи и елементи на управление на облачния аутсорсинг включващи документирани изисквания и списък с информация за нотификациите към надзорните органи;
 • Пре-аутсорсинг анализ, включващ материален оценка, оценка на риска и due diligence на доставчиците на услуги;
 • Договорни задължения;
 • Управление на правата за достъп и одит; сигурност на данните и системите, под-аутсорсинг, мониторинг и надзор и изходни стратегии за прекратяване на услугите;
 • Инструкции за националните компетентни органи относно надзора на споразуменията за аутсорсинг, включително, където е приложимо, на групово ниво.
 
Самият онлайн въпросник е активен до 30 септември 2019 година на следната страница:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Cloud_GL_2019
 
Повече информация можете да намерите и на страницата на EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-consults-on-guidelines-on-outsourcing-to-cloud-service-providers.aspx

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува онлайн публична консултация относно проект за насоки за аутсорсинг към доставчиците на облачни услуги

Проектът за насоките за аутсорсинг към доставчиците на облачни услуги е изготвен от EIOPA съгласно FinTech плана за действие на Европейската комисия, както е и в резултат на кръгла маса на EIOPA за използване на облачни изчисления от (пре-) застрахователни компании, провела се през април тази година, съвместно с бизнеса и с по-големите доставчици на облачно пространство в Европа.
 
Целта на насоките е да предоставят яснота и прозрачност на пазарните участници, както и да допринесе за надзорното сближаване по отношение на очакванията и процесите при аутсорсинга на облачни услуги.
 
Проектът за насоки обхваща следните теми:
 
 • Критерии за разграничаване дали облачните услуги трябва да се разглеждат в обхвата на аутсорсинга;
 • Принципи и елементи на управление на облачния аутсорсинг включващи документирани изисквания и списък с информация за нотификациите към надзорните органи;
 • Пре-аутсорсинг анализ, включващ материален оценка, оценка на риска и due diligence на доставчиците на услуги;
 • Договорни задължения;
 • Управление на правата за достъп и одит; сигурност на данните и системите, под-аутсорсинг, мониторинг и надзор и изходни стратегии за прекратяване на услугите;
 • Инструкции за националните компетентни органи относно надзора на споразуменията за аутсорсинг, включително, където е приложимо, на групово ниво.
 
Самият онлайн въпросник е активен до 30 септември 2019 година на следната страница:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Cloud_GL_2019
 
Повече информация можете да намерите и на страницата на EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-consults-on-guidelines-on-outsourcing-to-cloud-service-providers.aspx