Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) взе решение да забрани бинарните опции и да ограничи договорите за разлика с цел защита на инвеститорите на дребно

На своето заседание в София на 22 и 23 март 2018 година Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) одобри решение за забрана на бинарните опции и ограничаване на договорите за разлика. Целта на подобна мярка е защита на инвеститорите на дребно.

Пълния текст на съобщението на ESMA може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС новини/уведомления“.

Отговори на често задавани въпроси може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС законодателство“ – „Въпроси и отговори
 
ESMA ще продължи да наблюдава финансовите инструменти, основаващи се на криптовалути, и ще прецени необходимостта от предприемането на по-строги мерки.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA) ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ЗАБРАНИ БИНАРНИТЕ ОПЦИИ И ДА ОГРАНИЧИ ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКА С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРЕБНО

На своето заседание в София на 22 и 23 март 2018 година Съветът на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) одобри решение за забрана на бинарните опции и ограничаване на договорите за разлика. Целта на подобна мярка е защита на инвеститорите на дребно.

Пълния текст на съобщението на ESMA може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС новини/уведомления“.

Отговори на често задавани въпроси може да намерите на интернет страницата на КФН, в рубрика „Европейски въпроси“ – „ЕС законодателство“ – „Въпроси и отговори
 
ESMA ще продължи да наблюдава финансовите инструменти, основаващи се на криптовалути, и ще прецени необходимостта от предприемането на по-строги мерки.