Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи


ESMA стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно надзора върху разходите и таксите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) в целия Европейски съюз
 
Общото надзорно действие ще се проведе през 2021 г. Целта на посоченото действие е да се установи спазват ли се правилата и правната рамка относно задължението инвеститорите да не бъдат таксувани с неправомерни разходи. Надзорът по отношение на разходите и таксите е ключов фактор, гарантиращ доверието на инвеститорите във финансовите пазари.

Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: ESMA launches a Common Supervisory Action with NCAs on the supervision of costs and fees of UCITS (europa.eu)

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи

ESMA стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно надзора върху разходите и таксите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) в целия Европейски съюз
 
Общото надзорно действие ще се проведе през 2021 г. Целта на посоченото действие е да се установи спазват ли се правилата и правната рамка относно задължението инвеститорите да не бъдат таксувани с неправомерни разходи. Надзорът по отношение на разходите и таксите е ключов фактор, гарантиращ доверието на инвеститорите във финансовите пазари.

Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: ESMA launches a Common Supervisory Action with NCAs on the supervision of costs and fees of UCITS (europa.eu)