ESMA публикува предупреждение относно продажбата на спекулативни продукти на инвеститори на дребно

Днес Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува предупреждение относно продажбата на договори за разлики (CFD), бинарни опции и други спекулативни продукти към инвеститорите на дребно, които не са запознати с риска, които тези продукти носят. Също така предупреждението посочва регулаторните действия, предприети по отношение на няколко инвестиционни посредника на територията на Кипър.
 
Превод на Предупреждението за инвеститорите е публикувано на интернет страницата на КФН, на следния линк: http://www.fsc.bg/bg/evropeyski-vaprosi/preduprezhdeniya-kam-investitorite/

 Повече информация за дейността на ESMA в тази област, можете да намерите на следния адрес:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors

ESMA публикува предупреждение относно продажбата на спекулативни продукти на инвеститори на дребно

Днес Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува предупреждение относно продажбата на договори за разлики (CFD), бинарни опции и други спекулативни продукти към инвеститорите на дребно, които не са запознати с риска, които тези продукти носят. Също така предупреждението посочва регулаторните действия, предприети по отношение на няколко инвестиционни посредника на територията на Кипър.
 
Превод на Предупреждението за инвеститорите е публикувано на интернет страницата на КФН, на следния линк: http://www.fsc.bg/bg/evropeyski-vaprosi/preduprezhdeniya-kam-investitorite/

 Повече информация за дейността на ESMA в тази област, можете да намерите на следния адрес:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors