Експерти от Комисията за ценни книжа и пазари на Македония са на работна визита в КФН

КФН е домакин на едноседмична работна визита на експерти от македонската Комисия за ценни книжа и пазари (КЦКП). Целта на посещението им у нас е обмяна на опит и повишаване на капацитета им в областта на регулациите на капиталовите пазари с акцент върху добрите практики на българския регулатор при транспонирането на европейското законодателство. Представителите на КЦКП са избрали да се запознаят с натрупаната експертиза на КФН в областта, основно заради активното й участие в работата на европейските институции като IOSCO и ESMA, както и успешната реализация на европейски проекти от страна на комисията.

В рамките на визитата в КФН се обсъждат различни въпроси от областта на капиталовите пазари и по-специално изпълнението на Директивата относно пазарните злоупотреби, Директивата за пазарите на финансови инструменти, Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR) и др.

Презентации от работната визита може да намерите на следния адрес:http://www.fsc.bg/Eksperti-ot-Komisiyata-za-cenni-knija-i-pazari-na-Makedoniya-na-rabotna-vizita-v-KFN-event-103-bg

Експерти от Комисията за ценни книжа и пазари на Македония са на работна визита в КФН

КФН е домакин на едноседмична работна визита на експерти от македонската Комисия за ценни книжа и пазари (КЦКП). Целта на посещението им у нас е обмяна на опит и повишаване на капацитета им в областта на регулациите на капиталовите пазари с акцент върху добрите практики на българския регулатор при транспонирането на европейското законодателство. Представителите на КЦКП са избрали да се запознаят с натрупаната експертиза на КФН в областта, основно заради активното й участие в работата на европейските институции като IOSCO и ESMA, както и успешната реализация на европейски проекти от страна на комисията.

В рамките на визитата в КФН се обсъждат различни въпроси от областта на капиталовите пазари и по-специално изпълнението на Директивата относно пазарните злоупотреби, Директивата за пазарите на финансови инструменти, Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR) и др.

Презентации от работната визита може да намерите на следния адрес:http://www.fsc.bg/Eksperti-ot-Komisiyata-za-cenni-knija-i-pazari-na-Makedoniya-na-rabotna-vizita-v-KFN-event-103-bg