Екипът на Комисията за финансов надзор се включи в обучение, проведено от Икономически университет – Варна


На 15 и 16 април 2021 г. се поведе поредният модул от FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна, който е финансиран по  програма Хоризонт – 2020 на Европейската комисия. В онлайн сесията взеха участие експертите на Комисия за финансов надзор, Икономически университет – Варна, Българската финтех асоциация и представители на финтех компании в България.
В рамите на двата дни, в които се проведе обучението, бяха дискутирани  българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление, възможности и рискове, пазара на криптовалути и методи за неговия анализ чрез прилагане на различни клъстерни техники, базирани на прототипи и др.
Събитието се провежда в рамките на проект FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програма HORIZON 2020, в който Икономически университет  – Варна и Комисията за финансов надзор представят България в консорциум, съставен от 24 държави. Всяка от тях е презентирана от образователна институция в областта на висшето образование и регулаторен орган за небанковия сектор.
От старта на проекта, в началото на 2019 г., експертите на КФН и ИУ – Варна участваха в още две сесии за обмен на знание в областите на големи данни и изкуствен интелект. ИУ – Варна и КФН съвместно организираха и проведоха Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula".
Комисията за финансов надзор активно продължава да проучва прилагането на финансови иновации в небанковия финансов сектор.

Екипът на Комисията за финансов надзор се включи в обучение, проведено от Икономически университет – Варна


На 15 и 16 април 2021 г. се поведе поредният модул от FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна, който е финансиран по  програма Хоризонт – 2020 на Европейската комисия. В онлайн сесията взеха участие експертите на Комисия за финансов надзор, Икономически университет – Варна, Българската финтех асоциация и представители на финтех компании в България.
В рамите на двата дни, в които се проведе обучението, бяха дискутирани  българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление, възможности и рискове, пазара на криптовалути и методи за неговия анализ чрез прилагане на различни клъстерни техники, базирани на прототипи и др.
Събитието се провежда в рамките на проект FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програма HORIZON 2020, в който Икономически университет  – Варна и Комисията за финансов надзор представят България в консорциум, съставен от 24 държави. Всяка от тях е презентирана от образователна институция в областта на висшето образование и регулаторен орган за небанковия сектор.
От старта на проекта, в началото на 2019 г., експертите на КФН и ИУ – Варна участваха в още две сесии за обмен на знание в областите на големи данни и изкуствен интелект. ИУ – Варна и КФН съвместно организираха и проведоха Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula".
Комисията за финансов надзор активно продължава да проучва прилагането на финансови иновации в небанковия финансов сектор.