Екипът на КФН взе активно участие във FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна


На 10 и 11 септември 2020 г. се проведе поредния модул на FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна, който е финансиран по  програма Хоризонт – 2020 на Европейската комисия. Двудневният модул, в който участие взеха представители на КФН, бе на тема „Изкуствен интелект, пазарен риск и робо съвети“ и бяха дискутирани въпроси за използването на изкуствения интелект при предоставянето на робо инвестиционни съвети и при формирането на инвестиционно портфолио, модели за управление на портфолио от криптовалути и връзката им с Forex търговията. В рамките на проекта „Програма за  обучение и обмен на знания по финансови технологии“, който се реализира от 3 години, се осъществи споделяне на опит и знания в тази бързо развиваща се област и се предприеха активни действия, насочени специално към анализ и наблюдение на приложението на финансовите иновации в небанковия финансов сектор.
Реализира се и целта на проекта – да се разработи съвременна иновативна научноизследователска образователната програма в областта на изкуствения интелект, блокчейн, криптовалутите, киберсигурността, пазарното кредитиране, RegTech и роботизираното консултиране като целта е трансфер на знания. Икономическият университет – Варна участва в този проект в партньорство с 21 университета, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните надзорни органи на 28 държави-членки на ЕС и Швейцария, 8 международни надзорни и регулационни  органа и Панел от членове на Международен консултативен съвет. 
Освен с Икономическия университет – Варна, КФН активно работи с академичната общност и в други университети, както и с бизнеса, като си сътрудничи в областта на финансовите иновации с FinTech дружествата чрез създадения от Комисията иновативен център (Innovation hub). Центърът осигурява единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното FinTech дружество с цел комуникация и разясняване прилагането на нормативната уредба, съответстваща на бизнес модела на дружеството. КФН се включи и в пилотния проект на Европейската комисия за създаването на единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията – „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП проект (European Financial Transparency Gateway – EFTG project).
 

 

Екипът на КФН взе активно участие във FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна

На 10 и 11 септември 2020 г. се проведе поредния модул на FIN-TECH проекта на Икономическия университет – Варна, който е финансиран по  програма Хоризонт – 2020 на Европейската комисия. Двудневният модул, в който участие взеха представители на КФН, бе на тема „Изкуствен интелект, пазарен риск и робо съвети“ и бяха дискутирани въпроси за използването на изкуствения интелект при предоставянето на робо инвестиционни съвети и при формирането на инвестиционно портфолио, модели за управление на портфолио от криптовалути и връзката им с Forex търговията. В рамките на проекта „Програма за  обучение по финансов надзор в съответствие с новите технологии“, който се реализира от 3 години, се осъществи споделяне на опит и знания в тази бързо развиваща се област и се предприеха активни действия, насочени специално към анализ и наблюдение на приложението на финансовите иновации в небанковия финансов сектор.
Реализира се и целта на проекта – да се разработи съвременна иновативна научноизследователска образователната програма в областта на изкуствения интелект, блокчейн, криптовалутите, киберсигурността, пазарното кредитиране, RegTech и роботизираното консултиране като целта е трансфер на знания. Икономическият университет – Варна участва в този проект в партньорство с 21 университета, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните надзорни органи на 28 държави-членки на ЕС и Швейцария, 8 международни надзорни и регулационни  органа и Панел от членове на Международен консултативен съвет. 
Освен с Икономическия университет – Варна, КФН активно работи с академичната общност и в други университети, както и с бизнеса, като си сътрудничи в областта на финансовите иновации с FinTech дружествата чрез създадения от Комисията иновативен център (Innovation hub). Центътът осигурява единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното FinTech дружество с цел комуникация и разясняване прилагането на нормативната уредба, съответстваща на бизнес модела на дружеството. КФН се включи и в пилотния проект на Европейската комисия за създаването на единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията – „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП проект (European Financial Transparency Gateway – EFTG project).