EIOPA публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за това, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница раздел с информация във връзка с предстоящото провеждане на стрес тест на застрахователния сектор през 2016 г.

Повече информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

EIOPA публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за това, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница раздел с информация във връзка с предстоящото провеждане на стрес тест на застрахователния сектор през 2016 г.

Повече информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx