Допълнителна информация относно срока за предявяване на вземане към ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър

    На 26.09.2019 г. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН) бе проведена среща между КФН и ликвидаторите на застрахователна компания ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър. Целта на срещата бе получаването на допълнителна информация от ликвидаторите относно хода на производството по ликвидацията на кипърското застрахователно дружество.
    На срещата бе обсъдена необходимостта от предоставяне на информация и разяснения с оглед гарантиране на правата на българските кредитори със застрахователни вземания спрямо ЗК „Олимпик“. В тази връзка ликвидаторите увериха представителите на КФН, че според кипърското законодателство първоначалният срок от 35 дни, изтекъл на 26.09.2019 г., за предявяване на вземане към застрахователното дружество може да бъде удължен от ликвидаторите след представяне на обосновано искане от кредитора.
    В резултат на срещата ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ поеха ангажимент да информират публично всички заинтересовани лица за възможността да предявят вземанията си и след първоначалния срок, обявен от ликвидаторите.
    Ликвидаторите са публикували информацията на интернет страницата на дружеството: https://www.olympicins.bg/index.html?lang=en. В публикуваната информация се посочва, че всички кредитори на ЗК „Олимпик“ все още могат да предявяват своите вземания, дори след изтичане на първоначалния срок, при условие, че обосноват забавянето.