Допълнителни разяснения относно датата, на която изтича двегодишния срок за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Допълнителни разяснения по Наредба №3 за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, може да намерите в раздел "Публикации" – "Въпроси и отговори". Новите разяснения са отговорите на 15 и 16 въпрос.