„ДИВАС АРТ” ЕООД, гр. Варна, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което се вписва „ДИВАС АРТ” ЕООД, гр.Варна,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 328-ЗБ/27.05.2010 г. е публикувано в раздел „Административни документи”.