Дилян Петров и Челестина Сербезова са одобрени за членове на С Д на ЗК

 Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Дилян  Петров и Челестина Сербезова  за членове на съвета на директорите на ЗК "ОРЕЛ ЖИВОТ" АД

Пълния текст на решение 667 може да намерите в раздел "Документи".