“ДЕВНЯ БРОКЕР” ЕООД, „КОРЕКТ БРОКЕР” ЕООД и „РОГЕР” ООД получиха разрешение да извършват дейност като застрахователни брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва в регистъра на застрахователните брокери “ДЕВНЯ БРОКЕР” ЕООД,Варна, „КОРЕКТ БРОКЕР” ЕООД, Варна и „РОГЕР” ООД, София.
Пълния текст на решенията 430, 432 и 433 може да намерите в раздел "Документи".