Данни за (пре)застрахователния пазар към 30.06.2017 г

Представените данни от отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края второто тримесечие на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за (пре)застрахователния пазар към 30.06.2017 г

Представените данни от отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края второто тримесечие на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.