ЧЕТИРИМАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, УПРАВЛЯВАЛИ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, СЕ СЪБРАХА ПО ПОВОД 15-ТАТА ГОДИШНИНА НА РЕГУЛАТОРА


За първи път в историята на Комисията за финансов надзор всички председатели на комисията се събраха на едно място. Настоящият председател на КФН Карина Караиванова прие на среща в кабинета си всички предишни председатели на комисията, управлявали я в нейната кратка, но динамична история – Апостол Апостолов /2003-2009/, Петър Чобанов /2009-2010/ и Стоян Мавродиев /2010-2016/. Всеки от тях сподели спомени от времето, в което е ръководил регулатора на небанковия финансов сектор. И тримата бивши председатели бяха категорични, че новата правна рамка на КФН, която дава финансова независимост на регулатора, позволява той да следи обективно, независимо и със сериозен експертен капацитет случващото се на пазарите, за които отговаря. Всички се обединиха около схващането, че КФН има значителна роля в поддържането на стабилността, добрите бизнес практики и прозрачността в небанковия финансов сектор, както и в защита на интересите на потребителите.

„Благодаря ви за усилията, които сте полагали през годините“, обърна се към тримата предишни председатели Карина Караиванова. „Днес ние имаме сериозни ангажименти и отговорности пред сектора и потребителите, които изискват професионализъм и експертен потенциал. Разчитаме на доверието на бизнеса и обществото и работим в пълен синхрон с европейските и български институции”, заяви председателят на КФН.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор, като обединява и наследява няколко други институции, които са наблюдавали поотделно застрахователния, капиталовия и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. Понастоящем КФН формира нормативната база и наблюдава застрахователния, капиталовия и пенсионноосигурителния пазар. По последни данни компаниите, които оперират в тези сектори, притежават активи за над 23 милиарда лева. Комисията регулира действията на приблизително 21 000 поднадзорни лица.
КФН е независима от изпълнителната власт, като за своята дейност се отчита пред Народното събрание.

ЧЕТИРИМАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, УПРАВЛЯВАЛИ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, СЕ СЪБРАХА ПО ПОВОД 15-ТАТА ГОДИШНИНА НА РЕГУЛАТОРА

За първи път в историята на Комисията за финансов надзор всички председатели на комисията се събраха на едно място. Настоящият председател на КФН Карина Караиванова прие на среща в кабинета си всички предишни председатели на комисията, управлявали я в нейната кратка, но динамична история – Апостол Апостолов /2003-2009/, Петър Чобанов /2009-2010/ и Стоян Мавродиев /2010-2016/. Всеки от тях сподели спомени от времето, в което е ръководил регулатора на небанковия финансов сектор. И тримата бивши председатели бяха категорични, че новата правна рамка на КФН, която дава финансова независимост на регулатора, позволява той да следи обективно, независимо и със сериозен експертен капацитет случващото се на пазарите, за които отговаря. Всички се обединиха около схващането, че КФН има значителна роля в поддържането на стабилността, добрите бизнес практики и прозрачността в небанковия финансов сектор, както и в защита на интересите на потребителите.

„Благодаря ви за усилията, които сте полагали през годините“, обърна се към тримата предишни председатели Карина Караиванова. „Днес ние имаме сериозни ангажименти и отговорности пред сектора и потребителите, които изискват професионализъм и експертен потенциал. Разчитаме на доверието на бизнеса и обществото и работим в пълен синхрон с европейските и български институции”, заяви председателят на КФН.

 

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор, като обединява и наследява няколко други институции, които са наблюдавали поотделно застрахователния, капиталовия и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. Понастоящем КФН формира нормативната база и наблюдава застрахователния, капиталовия и пенсионноосигурителния пазар. По последни данни компаниите, които оперират в тези сектори, притежават активи за над 23 милиарда лева. Комисията регулира действията на приблизително 21 000 поднадзорни лица.
КФН е независима от изпълнителната власт, като за своята дейност се отчита пред Народното събрание.