Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие


    На 19 февруари 2020 г. Европейската комисия публикува „Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие“. Книгата представя варианти на политика, за създаване на възможност за надеждно и сигурно развитие на изкуствения интелект в Европа. Тя подчертава, че основните й градивни елементи са разработването на политическа рамка за ускоряване на приемането на решения за изкуствения интелект и разработването на регулаторна рамка за изкуствен интелект, която да гарантира спазването на правилата на Европейския съюз.
    Започва процес на обществено обсъждане на документа в срок до 19 май 2020 г. Документът „Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие“ е качен в рубриката „Финансови иновации“, подрубрика „Иновации“.

Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие


    На 19 февруари 2020 г. Европейската комисия публикува „Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие“. Книгата представя варианти на политика, за създаване на възможност за надеждно и сигурно развитие на изкуствения интелект в Европа. Тя подчертава, че основните й градивни елементи са разработването на политическа рамка за ускоряване на приемането на решения за изкуствения интелект и разработването на регулаторна рамка за изкуствен интелект, която да гарантира спазването на правилата на Европейския съюз.
    Започва процес на обществено обсъждане на документа в срок до 19 май 2020 г. Документът „Бяла книга за изкуствения интелект – европейски подход към върхови постижения и доверие“ е качен в рубриката „Финансови иновации“, подрубрика „Иновации“.