Борис Шнайдер е одобрен за изпълнителен директор на ЖЗК

 Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Борис Шнайдер  за изпълнителен директор  на  ЖЗК"БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД и ЗК"БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД.

Пълния текст на решения 672 и 673 може да намерите в раздел "Документи".