“Аренда” ЕООД, с.Страшимирово, получи одобрение да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Аренда” ЕООД, с.Страшимирово, да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна , представляващи участие, което му дава възможност за контрол.

Пълния текст на решение 728 може да намерите в раздел "Документи".