Александър Костов е одобрен за член на УС на ЗК

Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което одобри Александър Костов за член на УС на ЗК"ЛЕВСКИ СПАРТАК" АД.
Пълния тест на решение 584 може да намерите в раздел "Документи".