Актуализирани образци на справки на управляващите дружества

  
    Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди актуализиран образец на Справка № 7 УД – Портфейл, част от образците на справки към финансовите отчети на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г. Актуалните образци на справки са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“, „Капиталов пазар".

Актуализирани образци на справки на управляващите дружества

  
    Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди актуализиран образец на Справка № 7 УД – Портфейл, част от образците на справки към финансовите отчети на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г. Актуалните образци на справки са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“, „Капиталов пазар".