16 души са допуснати до провеждането на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери, насрочен за 24 юни 2006 год.

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”,  допусна до провеждането на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери 16 души.

Изпитът ще се проведе на 24 юни 2006 год.от 10.00 ч. в сградата на КФН – ул.”Шар планина”№33.
Пълния текст на решенията 406, 415 и 418 може да намерите в раздел „Документи”.