Ръководството на КФН проведе официална среща с председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), г-н Бойко Атанасов, и заместник-председателите на КФН – г-н Владимир Савов, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и г-жа Диана Йорданова, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, проведоха официална среща с г-жа Петра Хилкема, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

MicrosoftTeams image 1 scaled

По време на срещата бяха обсъдени стратегическите приоритети в две от най-важните направления в небанковия сектор – застраховане и пенсионно осигуряване. Ръководството на КФН заяви готовността си за сътрудничество с EIOPA, в рамките на комитети, работни групи и изпълнението на общи цели, които са в посока осигуряване на финансовата стабилност в застрахователния и пенсионния сектор.

КФН изрази благодарността си към европейската институция за постоянно полаганите усилия относно повишаването на експертизата на националните регулатори. Посредством фокусирани обучения, служителите на Комисията ще продължат участието си в събития на EIOPA, за подобряването и разширяването на надзорния капацитет.

Двете институции изразиха взаимно съгласие относно общите приоритети, които стоят пред тях, а именно дигитализацията, устойчивите финанси, ефективното сътрудничество в рамките на Европейския съюз (ЕС), финансовите иновации и защитата на потребителите, както и за работа в синхрон за постигането на по-голяма конвергенция в ЕС по посочените теми.

EIOPA, от своя страна, заяви готовността си да бъде в помощ на националните регулатори и в частност на нуждите на КФН, както и да съдейства за постигането на общите за ЕС приоритети. И двата органа се обединиха около мнението, че с предстоящото ново законодателство на прегледа на Платежоспособност 2, бъдещата правна рамка за възстановяване и преструктуриране на застрахователи (IRRD), дигитализацията и устойчивите финанси, се отправят нови предизвикателства, които ще бъдат посрещнати посредством изграденото партньорство.

DSC 0004 1 scaled

„През 2022 г. Комисията за финансов надзор започна нов стратегически период и в него ние отново ще сме в полза на потребителите, чрез ефективна комуникация, обективни решения и предвидими действия. Нашата среща днес ни дава още повече увереност, защото в лицето на EIOPA имаме не само успешно партньорство, но и споделен професионален опит“,  заяви г-н Бойко Атанасов, председател на КФН.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )