Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2023 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През третото тримесечие на 2023 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 101 467 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 78 871 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2023 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 332 137 542 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2023 г. са общо 265 618. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 1 135 063 743 лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2023 г. може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи/ 2023