Председателят на КФН – Бойко Атанасов, участва в специално организирана от УНСС кръгла маса

На рождения ден на проф. д.ик.н. Михаил Динев, 15 декември, се проведе голяма кръгла маса – „Делото на проф. д.ик.н. Михаил Динев и бъдещето на контрола“ в УНСС. Доц. д-р Даниела Петрова, ръководител катедра „Финансов контрол “, откри събитието като припомни, че проф. Динев е създател на катедра „Финансов контрол“ в УНСС и има големи заслуги за развитието на финансовия контрол в страната.

Председателят на КФН – Бойко Атанасов, бе сред официалните участници в събитието, наред с други професионалисти, отличаващи се с принос към развитието на контрола в българските институции: проф. Огнян Симеонов, председател на КПНРО; Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП; Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Бойко Костов, председател на ИДЕС; Весела Караиванова, подуправител на Национален осигурителен институт; доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на Висшето училище за застраховане и финанси и много други.

снимка кръгла маса УНСС

Кръглата маса започна с признания към проф.д.ик.н. Михаил Динев за неговия неоспорим авторитет на учен и експерт в своята област. Участниците в събитието споделиха и спомени, пълни с уважения към една личност, белязала историята на УНСС със своя забележителен професионален опит, блестящи идеи, съчетани с енергия, модерно мислене и позитивен подход.

По време на дискусията, посветена на новата контролна среда, г-н Атанасов сподели, че за него тя е резултат от новата икономическа реалност. „При промяна на средата, ние трябва да бъдем адекватни във вземането на контролни действия, да бъдем гъвкави, защото нашата роля е най-вече да защитим обществения интерес. Виждам контролната дейност и работата в Комисията не в хипотезата на хибернация, а по-скоро в проактивна стратегическа позиция“, допълни още той.

Председателят на КФН посочи предизвикателствата пред небанковия сектор – алтернативните инвестиционни фондове, финансовите иновации, зелената сделка и европейската законодателна рамка за дигитализацията, като дефиниращи уравнението на новата икономическа реалност – те предоставят нови хоризонти, но носят и нови рискове.

Г-н Атанасов коментира и връзката между академичните среди и практиката, като заяви, че „симбиозата между теория и практика е ценен начин на мислене и действие. Новите икономически реалности трябва да предопределят подготовката на младите хора и да провокират нуждата от нови знания и, именно затова, сътрудничеството между КФН и УНСС е важно да бъде базирано на двупосочно споделяне на практически опит от страна на експертите и от страна на академичната среда“.

DSC 1927 1 scaled
Бойко Атанасов, председател на КФН, Цветан Цветков – председател на Сметната палата, Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф.д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС, Бойко Костов – председател на ИДЕС

Паметното събитие приключи с връчването на почетни плакети на Финансово-счетоводния факултет на: Цветан Цветанов, председател на Сметната палата и на Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )