Председателят на КФН, Бойко Атанасов, участва в конференция по повод Деня на банкера

На 6 декември 2022 г. Асоциацията на банките в България (АББ) събра видни представители на финансовия сектор по повод Деня на банкера. Официалното събитие започна с конференция, която бе открита от г-жа Диана Митева – председател на Управителния съвет на АББ.

Първият панел на конференцията – модериран от г-жа Митева, с участници – Радослав Миленков, подуправител на Българска народна банка, Бойко Атанасов, председател на Комисия за финансов надзор, Людмила Петкова, зам.-министър на финансите, бе посветен на новите реалности – макроикономически фактори и регулаторна среда.

Председателят на КФН поздрави банкерската общност за празника, като сподели своето вярване, че банковият и небанковият сектор всъщност са 2 страни на една и съща монета в уравнението на новата икономическа реалност.

 „Регулаторите трябва да поставят акцент върху тези регулации, които позволяват на бизнеса да взима информирани и етични решения в променящата се среда. Трябва да създадем нови принципи, които да бъдат адекватни на новата реалност. Разбирането, че регулаторите са котвата на кораба, който плава, е неправилно, ние сме компасът, който го предпазва, за да не се сблъска с подводни скали, ние сме партньори на бизнеса и на инвеститорите. Моята визия за КФН не е за хибернация, а по-скоро за проактивна стратегическа позиция, в която да търсим предизвикателствата, както на макроикономическо ниво, така и на оперативно бизнес ниво. Вярвам, че независимо от новата икономическа реалност и геополитическа ситуация, днес, всички ние заявяваме своята готовност да работим заедно за  стабилността и бъдещето на българската икономика, като своевременно съблюдаваме за глобалната дигитализация, европейската зелена сделка и предстоящото влизане в Еврозоната – тенденции, които ни провокират да сме обединени, за да бъдем устойчиви, от една страна, а от друга – дръзко да посрещаме всяка промяна“, заяви той.

Бойко Атанасов

Според него най-голямото предизвикателство несъмнено е въвеждането на еврото, от което зависи бъдещето на българската икономика и на живота в страната. Сред другите предизвикателства водещи са финансовите иновации, които могат да позиционират капиталовия пазар на едно ново ниво, но същевременно трябва внимателно да бъдат въведени. Председателят на КФН сподели още, че „ние самите работим активно за дигитализация на Комисията за финансов надзор – намаляване на административната тежест към поднадзорните лица, така че България да бъде място, на което лесно да се прави бизнес“. Той обяви, че до дни ще стартира и мобилно приложение на КФН за улеснение на потребителите и поднадзорните лица.

След приемането на новите регулации, Комисията за финансов надзор ще има важна задача да създаде регулаторна сигурност и повишена оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор, като насърчи развитието на иновациите, но и като продължи да поддържа сигурна среда за оптимално, но най-вече сигурно потребителско изживяване.

Вторият панел бе посветен на „Погледа напред – банките и техните клиенти“ с участието на  Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, Цветанка Минчева, зам.-председател на Управителния съвет на АББ, и Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на „Борика“ АД.

Конференцията бе последвана от празничен коктейл по случай „Деня на банкера“.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )