Комисията за финансов надзор с награда от Конкурса за добри практики’2023

На 15 декември, на специална церемония, Институтът за публична администрация (ИПА) награди участниците в Конкурса за добри практики в дейността на държавната администрация за 2023 г. Комисията за финансов надзор (КФН) бе отличена за създаването на мобилната апликация FSC Mobile и зае почетното трето място в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

Проектът бе оценен от екип от експерти, сред 42 други предложения за участие в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“: „Убеден съм, че технологиите са мощна сила за положителна промяна и за нас, като институция, създаването на мобилната апликация FSC Mobile бе инициирано най-вече от поетия ни ангажимент към потребителите за разработването на добра практика, насочена към дигитализацията на небанковите финансови услуги, същевременно – и способ за повишаване на финансовата грамотност. Започнахме с визията да създадем дигитални инструменти, които пестят време, създават устойчива и благоприятна среда за работа, подобряват достъпа до информация за потребителите и за участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен, помага им да вземат информирани решения“, сподели г-н Бойко Атанасов – председател на КФН.

Бойко Атанасов
Boyko Atanasov
Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисия за финансов надзор

Създаването на мобилното приложение за двете операционни системи – Android и iOS, отразява една от стратегическите цели на регулатора, а именно интегриране на новите технологии и на дигитализацията в небанковия финансов сектор. От 1 януари 2024 г., КФН изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация и други документи, с внедряването на единната си информационна система.

С тези иновации, Комисията предоставя напълно нов модел на комуникация за гражданите и бизнеса, който ще бъде надграден с разработване на смарт и десктоп апликация за дигитална финансова грамотност. Проектът, с работно заглавие „FinLit Adventures – an interactive simulation game“ е сред предварително селектираните проекти на европейско ниво наред с други предложения от страните-членки на ЕС и очаква финално одобрение.

Интегрирането на цифрови приложения има централна роля в небанковия финансов сектор и поставя началото на трансформация, чиято цел е повишаване на ефективността и достъпността. Комисията за финансов надзор остава посветена на технологичния напредък и продължава своя дигитален път на развитие, с фокус сигурност, стабилност и непрекъснато усъвършенстване в полза на обществото и поддържането на стабилна финансова екосистема.

От името на председателя на КФН, наградата получи г-жа Деница Кирова – Главен секретар на институцията.