Изисквания към финансови субекти по Регламент Регламент (ЕС) 2022/2554 (DORA)

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува презентационен материал за изискваниятa към финансовите субекти, наложени от Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор, влизащ в сила на 17 януари 2025 г.

Информационният материал съдържа информация за:

  • Финансовите субекти, попадащи в обхвата на Регламента;
  • Процесът на управление на риска в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ)
  • Управлението, класифицирането и докладването на инциденти с ИКТ
  • Изисквания за тестване на оперативната устойчивост на цифровите технологии
  • Управлението на риска в областта на ИКТ, пораждан от трети страни

Подробности могат да намерени в секция „Финансови иновации“, подрубрика „Публикации“.