Зам.-председателят на КФН връчи награда по време на събитието IR AWARDS 2022

На 7 декември, г-жа Мария Филипова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, беше специален гост на IR AWARDS 2022. Събитието, организирано от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), събра за осма поредна година представители на партньорски организации, медийни партньори, мениджъри за връзки с инвеститорите, финансови директори и анализатори, представители на инвестиционни посредници и големи български институционални инвеститори.

Церемонията по награждаването поощрява добрите практики и последователността на най-добре представящите се компании, в следните категории: „Най-добра IR електронна страница“, „Най-добри IR инициативи“; „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“, „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“.

Г-жа Филипова връчи награда в категорията „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“, като наградата бе присъдена на Даниела Пеева от „Монбат АД“.

Maria Filipova 2

„На първо място бих искала да поздравя г-жа Даниела Пеева за заслужената награда за най-добра комуникация с инвеститорите и заинтересованите лица. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, както и г-жа Пеева в частност, имат съществен принос за ползотворното сътрудничество на бизнеса с регулатора и за активната двупосочна комуникация“, сподели Мария Филипова.

Maria Filipova

В останалите категории, награди получиха:

  • Пелагия Виячева от „Софарма“ АД – наградата за „Най-добра IR електронна страница“ връчи г-жа Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
  • Миглена Димитрова от „Българска фондова борса“ – наградата за „Най-добри IR инициативи“ връчи г-н Атанас Божинов от Асоциация на управляващите дружества
  • Деница Стефанова от „Алтерко“ АД“ – наградата за „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“ връчи г-жа Радослава Масларска – председател на УС на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Най-високото отличие „Най-добър ДВИ“ заслужено беше спечелено от Иван Даскалов от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, като наградата връчи Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

АДВИБ оказва важна подкрепа на бизнеса при оповестяване на новите моменти в регулаторната рамка и съобразяването с новите приложими изисквания, като провежда информационни кампании и разяснения във връзка с прилагането на действащата правна регламентация. Същевременно, целенасочените усилия на асоциацията съдействат инвеститорите да разполагат с пълна, точна и навременна информация, което им предоставя възможност за коректна оценка на инвестицията и защитава техните интереси. Осигуряването на прозрачност и достоверност на предоставяната на инвеститорите информация засилват доверието и създават тенденция за намаляване на рисковете, което е и сред основните цели на осъществяваната дейност както от КФН, така и от АДВИБ.

В резултат на ползотворното взаимодействие на АДВИБ с бизнеса и регулатора, към настоящия момент е постигнато високо ниво на съответствие на дейността на публичните дружества с приложимите изисквания, което представлява солидна основа за надграждане и развитие на капиталовия пазар.

„Вярвам, че това е правилната посока на развитие, като се надявам, че всички ние ще продължим да я следваме“, заяви още г-жа Филипова.