Данни за капиталовия пазар за 2021 година

На интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Инвестиционна дейност”, „Статистика”, „2021“ са качени данни за капиталов пазар за 2021 г.