Данни за застрахователния пазар към края на третото тримесечие на 2023 г.

Актуалните статистически данни за третото тримесечие на 2023 г. са публикувани на www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.