НаименованиеЕИКАдрес на централен офисИнтернет страницаТелефон и e-mail за връзка
“Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД121076907гр. София, 1000, р-н Средец, ул. “Стефан Караджа” № 2www.armeec.bg0 700 1 3939; office@armeec.bg
“ЗАД “Алианц България”” АД040638060гр. София, р-н Лозенец, ул. “Сребърна” № 16www.allianz.bg0700 13 014; office@allianz.bg
“Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп” ЕАД000694286гр. София, р-н Триадица, пл. “Позитано” № 5www.bulstrad.bg 0800 11 111; public@bulstrad.bg
“ЗД “Бул Инс” АД831830482гр. София, р-н Лозенец, “Джеймс Баучер” № 87www.bulins.com70016633; ceo@bulins.com 
“Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/” ЕАД121769212гр. София, р-н Възраждане, бул. “Александър Стамболийски” № 55, ет. 1www.baez.bg02/923 69 1,1  02/923 69 14, 02/923 69 16, 02/923 69 26, 02/923 69 27, 02/923 69 34, 02/923 69 42; office@baez.bg 
“Застрахователна компания УНИКА” АД040451865гр. София, 1000, р-н Възраждане, бул. “Тодор Александров” № 18www.uniqa.bg0700 111 50, +359 8850 111 50; info@uniqa.bg
“ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД121718407гр. София, 1463, бул. “Витоша” № 89Б www.dzi.bg0700 16 166; clients@dzi.bg
“Застрахователно дружество Евроинс” АД121265113гр. София, 1592,  бул. ” Христофор Колумб” № 43www.euroins.bg0700 17 241; contact@euroins.bg, office@euroins.bg
“Застрахователно акционерно дружество “Енергия”” АД831040933гр. София, р-н Лозенец, ул. “Сребърна” № 16www.energy.bg02/988 00 58; info@energy.bg
“Застрахователна компания Лев Инс” АД121130788гр. София, р-н Студентски, бул.”Симеоновско шосе” 67Аwww.lev-ins.com0800 10 200, 0800 15 333; info@lev-ins.com
“Застрахователно акционерно дружество “ОЗК – Застраховане”” АД121265177гр. София, р-н Възраждане ул. “Света София” №7, ет.5www.ozk.bg 0700 166 88; headoffice@ozk.bg
“Дженерали застраховане” AД030269049гр. София, 1504, р-н Оборище, бул. “Княз Александър Дондуков” № 68www.generali.bg 02 92 67 222; information.bg@generali.com
“Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД130427863гр. София, 1592,  бул. “Христофор Колумб” № 43www.eig-re.com02 414 43 37; office@eig-re.com
“Групама Застраховане” ЕАД131421443гр. София, 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл. В, ет. 3www.groupama.bg0700 123 32, 02 9024813; office@groupama.bg
“Застрахователно акционерно дружество “Асет Иншурънс” АД203066057гр. София, 1303. р-н Възраждане, ул. “Шар планина” № 35www.assetins.bg0700 12 077; office@assetins.bg 
“Фи Хелт Застраховане” АД200103397гр. София, 1700, р-н Студентски, ул. “Проф. Александър Фол” № 2, бх. Бwww.fihealth.bg0700 12 127; help@fihealth.bg
“Застрахователна компания България Иншурънс” АД131233651гр. София, 1618, р-н Витоша, бул. “България” № 110, вх. В, ет. 3www.bulgariainsurance.bg0700 13 555; office@bulgariainsurance.bg 
“Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” АД200299615гр. София, 1172, р-н Изгрев, ж.к. “Дианабад”, бул. “Г.М. Димитров” № 1www.dallbogg.com0700 16 406, 02 9625452 (за избиране от чужбина); info@dallbogg.com
“Застрахователна компания АКСИОМ” АД131039664гр. София, 1408, р-н Триадица, ж.к. Иван Вазов, бул. “Витоша” № 150, бл. 70, ет. 1www.axiom-jsc.com0700 400 99; office@axiom-jsc.com
“Обединен здравноосигурителен фонд Доверие застрахователно акционерно дружество” АД 121911566гр. София, 1756, р-н Изгрев, ж.к. “Дианабад”, бул. “Лъчезар Станчев” № 5, бл. А, ет. 5 www.ozof-doverie.com02/987 1037; ozof.doverie@abv.bg
“Застрахователно дружество Съгласие” АД200339643гр. София, 1303, р-н Възраждане, бул. “Тодор Александров” № 117www.zd.saglasie.bg02/862 0151, 02/426 0332; info@saglasie.bg
“Застрахователно дружество “ОЗОК Инс” АД200140730гр. София, 1618. р-н Овча купел, бул. “Никола Петков” № 52, сграда Трейд Хаус Уест, жилищна част, ет. 4www.ozok.bg02/4951 335; info@ozok.bg
“Европейска застрахователна компания” АД200464480гр. София, 1407, р-н Лозенец, ул. “Цанко Церковски” № 67А www.ehif.eu0700 20520; info@elif.eu
“Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД207335761гр. София, 1324, р-н Люлин, бул. “Джавахарлал Неру” № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 3www.instinct-insurance.com0700 200 32; office@instinct-insurance.com