Твоите финанси

Изпълнявайки основния си приоритет, Комисията за финансов надзор създаде страницата – “Твоите финанси”, за да публикува важна информация, предназначена за широката общественост, с цел по-ефективно осъществяване политиката за защита на потребителите.

В “Твоите финанси” може да намерите информация за основните финансови продукти, за функционирането на трите пазара в небанковата финансова сфера, да научите какви са правата на потребителите. Описани са конкретни потребителски казуси – какво да правите със старата си бонова книжка, какво трябва да знаете когато започвате работа, какво трябва да направите когато имате автомобил, как да инвестирате, как да управлявате парите си…

Освен това можете и да проверите финансовите си знания. Създали сме специален финансов тест и всеки може да провери каква оценка ще получи, когато го попълни. Оценките са като в училище – от 2 до 6.

Сайтът tvoitefinansi.bg не само предоставя информация, той обучава.