Вх.№ДатаИме, презиме и фамилияДлъжностДирекцияОтдел
14.5.2018РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностПравоприлагане
28.5.2018ИНЕС КРАСИМИРОВА ИТОВАМладши експертРегулаторни режими на застрахователния надзорНадзорна политика и анализи
38.5.2018НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВГлавен експертФинансово-стопански дейностиФинанси и счетоводство
714.5.2018МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВАГлавен експертЗастрахователен надзорПроверки на посредници
817.5.2018СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВАМладши експертЗастрахователен надзорПравоприлагане
921.5.2018СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВМладши експертЗастрахователен надзорПроверки на посредници
1031.5.2018ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВАоператор, контактен център ПМС 66/1996
1425.6.2018МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВГлавен експертПравнаНормативна дейност и методология
1527.6.2018РАШКО БОГДАНОВ СТОЯНОВСтарши експертРегулаторни режими на осигурителния надзорРегулаторни режими на осигурителния надзор
2210.7.2018МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВАГлавен юрисконсултПравнаСъдебна защита
2316.7.2018СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВСтарши експертПравнаПравно-административно обслужване
2419.7.2018ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВАГлавен експертРегулаторни режими на осигурителния надзорРегулаторни режими на осигурителния надзор
261.8.2018АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВАФинансов анализаторОсигурителен надзорОсигурителен надзор
2915.8.2018ИВАН МИНКОВ АНТОНОВМладши експертРегулаторни режими  на инвестиционната дейностПДЕЦКДСИЦ
3127.8.2018ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВАМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНПДЕЦКДСИЦ
3227.8.2018ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВМладши експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностПДЕЦКДСИЦ
3925.09.2018АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВАСтарши експертДеловодство и административно обслужване 
4019.11.2018ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВАКуриерДеловодство и административно обслужване 
4122.11.2018КАЛИН ИСТИЛЯНОВ ДОБРЕВИзпълнител – шофьорФинансово – стопански дейностиУправление на собствеността
4327.11.2018РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВГлавен инспекторЗвено Инспекторат 
4405.12.2018КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВАФинансов анализаторЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
4505.12.2018ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВФинансов анализаторЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
4610.12.2018ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВСтарши експертВръзки с обществеността и протокол 
4727.12.2018ЙОАНА ДЕЯНОВА ВЪЛЧАНОВАСтарши експертЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
5326.3.2019НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВАМладши експертДеловодство и административно обслужване 
551.4.2019АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВАДиректор на дирекцияВръзки с обществеността и протокол 
561.4.2019ДЕНИЦА АНТОНОВА КИРОВАГлавен секретар  
581.4.2019НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВГлавен експертЗастрахователен надзорПравоприлагане
591142.2019ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВАМладши експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностПублични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
6015.4.2019ИВАЙЛО РАДЕВ КРУМОВИзпълнител – шофьорФинансово-стопански дейностиУправление на собствеността
6115.4.2019СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВАТехнически сътрудникРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
6313.6.2019ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВАСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
6517.6.2019АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
6724.6.2019МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА-ПЕТКОВСКАГлавен експертАнализи, жалби и преструктуриране 
6824.6.2019МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВАДиректорДеловодство и административно обслужване 
6924.6.2019РОЗА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВАДеловодителДеловодство и административно обслужване 
7025.6.2019РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
711.7.2019ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертВръзки с обществеността и протокол 
7225.7.2019ДЕНИЦА КОСТОВА МАРКОВАНачалник на отделНадзор на инвестиционната дейностНадзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
747.8.2019КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВАСтарши експертЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
7515.8.2019ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВГлавен инспекторИнспекторат 
7616.8.2019СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на предприятия за колективно инвестиране
7721.8.2019СИЛВИЯ РАШЕВА ИЛИЕВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностПравоприлагане
7926.9.2019АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВСтарши експертРегулаторни режими на застрахователния надзорНадзорна политика и анализи
8021.10.2019РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВАМладши експертВръзки с обществеността и протокол 
825.11.2019ПОЛИНА МИЛЧЕВА ВАКЛЕВАМладши експертОсигурителен надзор 
8520.12.2019ЯНКА РАДОИЛОВА ПАСТОЛОВАГлавен експертЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
8620.12.2019ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНПДЕЦКДСИЦ
872.1.2020СИЛВИЯ ЮРИЕВА ТРИФОНОВАСтарши експерЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
9127.1.2020ВЕЛИЗАРА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВСКАМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНПДЕЦКДСИЦ
9230.1.2020КИРИЛ РУМЕНОВ ЧЕРНЕВМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на предприятия за колективно инвестиране
933.2.2020ДИМИТРИНА ТОШКОВА РАЙЧЕВАМладши експертНадзор на инвестиционната дейностПравоприлагане
945.2.2020КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВАМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на предприятия за колективно инвестиране
952.3.2020БОРЯНА ЗДРАВКОВА БОРИСОВАНачалник на отделФинансово-стопански дейностиФинанси и счетоводство
9912.3.2020ПЕТРУН ИВАНОВ ВАРДАРОВСлужител по сигурността на информацията  
1001.4.2020ГЕОРГИ ЛИЧКОВ ДЕНКОВНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
10110.4.2020ПАВЕЛ КИРИЛОВ ДАНОВГлавен експертИнформационни технологии 
10210.4.2020ТОДОР ТОШЕВ АНТОНОВКомпютърен аналитик, поддръжка на софтуерИнформационни технологии 
10315.4.2020АНДРЕАН ЮРИЕВ НАЧЕВГлавен експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
10429.5.2020АНТОАН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВМладши експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
1068.6.2020АЛБЕНА ТИХОМИРОВА БОРИСОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
1081.7.2020ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗИМБИЛЕВГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
11029.7.2020ИЛЧО КОСТАДИНОВ ШИШКОВИзпълнител – шофьорФинансово-стопански дейностиУправление на собствеността
11131.7.2020БОРЯНА МИТРОВА ИВАНОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
1122.9.2020ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА УШАГЕЛОВАДиректорАнализи, жалби и преструктуриране 
11314.9.2020ЗОЯ НИКОЛОВА НЕШЕВАГлавен експертРегулаторни режими на застрахователния надзорРежими за предварителен надзор
11417.9.2020АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
11518.9.2020МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ГАГОВАСтарши експертРегулаторни режими на застрахователния надзорРежими за предварителен надзор
11630.9.2020ПОЛИНА ТОШКОВА МАРГИТИНА – ПЕТРОВАГлавен експертПравнаПравно – административно обслужване
1175.10.2020МАРИЯ ИЛИЕВА ДЖОНОВАГлавен експертЗастрахователен надзорЗастрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
1185.10.2020СТЕФАН ИВАНОВ САВОВНачалник на отделНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
12026.10.2020ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИТОВАСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНПДЕЦКДСИЦ
12126.10.2020ВИЛИСЛАВ ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на предприятия за колективно инвестиране
12412.11.2020КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВСКАГлавен експертАнализи, жалби и преструктуриране 
12517.11.2020ВЕРА СЛАВЧОВА ПАВЛОВАГлавен експертПравнаНормативна дейност и методология
12620.11.2020ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВФинансов контрольор  
12723.11.2020ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
1281.12.2020СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВАСтарши вътрешен одиторЗвено за вътрешен одит 
1294.1.2021РУМЕН МИРОСЛАВОВ ИВАНЧЕВГлавен експертЗастрахователен надзорДистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи
1318.2.2021ВИКТОРИЯ СПАСОВА АНДРЕЕВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на предприятия за колективно инвестиране
1329.2.2021ИРЕНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВАГлавен експертАнализи, жалби и преструктуриране 
13323.2.2021АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА БОТЕВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
13526.2.2021СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВАГлавен юрисконсултПравнаСъдебна защита
1381.4.2021МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА МИНЧЕВАМладши експертВръзки с обществеността и протокол 
14128.06.2021РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЛЕНКОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностСНМПИПФТ
14201.07.2021ДИМИТЪР
НИКОЛОВ КАМИЛАРОВ
Главен експертРегулаторни режими на застрахователния надзорНадзорна политика и анализи
14330.07.2021ДАМЯН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВМладши експертЗастрахователен надзорПравоприлагане
14404.08.2021ГАЛИНА СЪБКОВА СЪБКОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
14527.08.2021ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВДиректорИнформационни технологии 
14616.09.2021ВАНЯ АНГЕЛОВА СТОИЦОВААктюерОсигурителен надзор 
1484.10.2021ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА КЕРАНОВАСтарши експертЗастрахователен надзорПроверки на място
14915.10.2021ЙОАНА АНАНИЕВА СТОЯНОВАСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностСНМПИПФТ
15015.10.2021ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВГлавен експертРегулаторни режими на осигурителния надзор 
154 1.2.2022РУСЛАНА АНДРЕЕВА ЩИЛИЯНОВА Главен експерт Връзки с обществеността и протокол  
155 1.2.2022ПЛАМЕНА ТОНЕВА ИВАНОВА Главен експерт Регулаторни режими  на застрахователния надзорНадзорна политика и анализи
156 4.2.2022ИВО ГЕОРГИЕВ НИКОЛЧЕВ Главен експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
157 10.2.2022ИВО ГЕОРГИЕВ НИКОЛЧЕВ Главен експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
159 11.3.2022МИНА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА Младши експерт Надзор на инвестиционната дейностНадзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
160 17.3.2022ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАРДАРОВА Младши експерт Застрахователен надзор Правоприлагане
161 17.3.2022ТУРХАН АЙДЪН АПДУЛА Старши експерт Надзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
163 13.4.2022ПЕТЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА Старши експерт Деловодство и административно обслужване  
16429.4.2022ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
16516.5.2022ПЛАМЕНА БОЙЧЕВА БОЕВАГлавен експертЗастрахователен надзорДистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи
1678.6.2022ПЕТЯ ЛЮДМИЛОВА ХАНТОВА – ГЕОРГИЕВАДиректорНадзор на инвестиционната дейност
16815.6.2022АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВАГлавен експертРегулаторни режими на осигурителния надзор
16920.6.2022АННА ТОШКОВА ТОДОРОВАСтарши експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
17027.6.2022СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ НЕДЕЛЧЕВГлавен експертИнформационни технологии
17127.07.2022АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВСтарши експертМеждународно сътрудничество
17205.08.2022РАДОСТ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВАГлавен експертПравнаПравно-административно обслужване
17315.08.2022ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВГлавен експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
17415.08.2022ЙОАНА ИВАНОВА ТУДЖАРОВАМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
17615.09.2022ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВГлавен експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
17706.10.2022АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
17812.10.2022ЛОРА СТОЯНОВА МИТЕВАСтарши експертВръзки с обществеността и протокол
17925.10.2022СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВАГлавен експертРегулаторни режими на застрахователния надзорНадзорна политика и анализи
18131.10.2022ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА СИНАПОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
18603.01.2023МАРИЯ ИВАЙЛОВА МИРЧЕВА – ПЕЕВАГлавен експертРегулаторни режими на застрахователния надзорНадзорна политика и анализи
18809.01.2023ЯНКА РАДОИЛОВА ПОСТОЛОВАФинансов анализаторЗастрахователен надзорДистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи
18901.02.2023СТЕЛА БОЙКОВА АСЕНОВАСтарши експертРегулаторни режими на застрахователния надзорРежими за предварителен надзор
19007.02.2023СТЕЛА БОЙКОВА АСЕНОВАСтарши експертРегулаторни режими на застрахователния надзорРежими за предварителен надзор
19114.02.2023МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКАМладши експертМеждународно сътрудничество
19227.03.2023ТИХОМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВАМладши експертОсигурителен надзор
19330.03.2023ВЕСКА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВАГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
19402.05.2023ДИАНА МИТКОВА НИКОЛКОВАСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на предприятия за колективно инвестиране
19502.05.2023ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕТРОВСтарши експертПравнаНормативна дейност и методология
19625.05.2023ГАБРИЕЛА ЦАНКОВА СТОИЛОВАГлавен експертПравнаНормативна дейност и методология
19826.07.2023НАТАЛИЯ ИЛИЯНОВА ЙОНЧЕВАМладши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
19914.08.2023ВЕСЕЛИН КОНСТАНТИНОВ ЖЛЕБИНКОВГлавен експертЗастрахователен надзорПроверки на място
20004.10.2023ВЯРА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВАМладши експертПравнаНормативна дейност и методология
20210.10.2023ЕЛЕНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВАСтарши експертЗастрахователен надзорДистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи
20331.10.2023АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЛЮБЕНОВМладши експертРегулаторни режими на инвестиционната дейностИнвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
20531.10.2023ЗОРКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВАСтарши експертОсигурителен надзор
20601.12.2023АЛЕКСАНДЪР ЖЕКОВ ЖЕЛЕВМладши експертОсигурителен надзор
20720.12.2023СТЕФАН ПЕТКОВ ИВАНОВГлавен експертРегулаторни режими на осигурителния надзор
20822.12.2023ДЕНИЦА ДИНКОВА ПЕТРОВАМладши експертРегулаторни режими на осигурителния надзор
20910.01.2024СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАНКОВФинансов анализаторОсигурителен надзор
21031.01.2024ДИМИТЪР МАРИНОВ ПАШОВСистемен анализатор, информационни технологииИнформационни технологии
21102.02.2024НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВМладши експертНадзор на инвестиционната дейност
21229.03.2024ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВСтарши експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
21323.04.2024САВА НИКОЛАЕВ ПОЛИМЕНОВГлавен експертНадзор на инвестиционната дейностНадзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
21424.04.2024ВАЛЕРИ МИТКОВ СТОЯНОВМладши експертПравнаНормативна дейност и методология
21529.04.2024СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНДАУЗОВСтарши експертРегулаторни режими на застрахователния надзорРежими за предварителен надзор