Вх.№ДатаИме, презиме и фамилияДлъжностДекларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
85007.05.2021АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
88811.05.2021АЛБЕНА ТИХОМИРОВА БОРИСОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
72422.03.2021АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА БОТЕВА  Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
91213.05.2021АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНА-ПЕТКОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
75620.04.2021АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
85107.05.2021АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
796, 87727.04.2021АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2; чл. 35, ал. 1, т. 4
83807.05.2021АНДРЕАН ЮРИЕВ НАЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
91113.05.2021АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
90512.05.2021АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
87311.05.2021АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
77423.04.2021АНТОАН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90612.05.2021АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
83207.05.2021АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
91313.05.2021АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
91613.05.2021АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
92414.05.2021АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
72525.03.2021АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
84607.05.2021АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
79727.04.2021АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
85710.05.2021БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
81129.04.2021БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
77323.04.2021БОРЯНА ЗДРАВКОВА БОРИСОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
76422.04.2021БОРЯНА КОЧЕВА МАНЧЕВАДомакинчл. 35, ал. 1, т. 2
84107.05.2021БОРЯНА МИТРОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
79827.04.2021ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
93414.05.2021ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
86110.05.2021ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
76522.04.2021ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
95515.10.2021ВАНЯ АНГЕЛОВА СТОИЦОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
89512.05.2021ВЕЛИЗАРА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВСКАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
804, 80528.04.2021ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2; чл. 35, ал. 1, т. 4
87011.05.2021ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
85810.05.2021ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
77923.04.2021ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
754, 95019.04.2021ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2,
ал. 1, т. 4
78423.04.2021ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВАГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
94417.05.2021ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА СТОЯНОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
86310.05.2021ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
81629.04.2021ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
71902.03.2021ВИКТОРИЯ СПАСОВА АНДРЕЕВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
82805.05.2021ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
83107.05.2021ВИЛИСЛАВ ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
89011.05.2021ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАТЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
94217.05.2021ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
95330.09.2021ГАЛИНА СЪБКОВА СЪБКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
77723.04.2021ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
86911.05.2021ГЕОРГИ ЛИЧКОВ ДЕНКОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
75922.04.2021ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
75319.04.2021ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВФинансов контрольорчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
95101.09.2021ДАМЯН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
76922.04.2021ДАНАИЛ КОЛЕВ ГОЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
87511.05.2021ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
88611.05.2021ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ ГОНЕВИзпълнител – шофьорчл. 35, ал. 1, т. 2
85410.05.2021ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
91013.05.2021ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
80027.04.2021ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
92614.05.2021ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
87211.05.2021ДИМИТРИНА ТОШКОВА РАЙЧЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
73002.04.2021ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
94911.08.2021ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КАМИЛАРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
92914.05.2021ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
83307.05.2021ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗИМБИЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
80228.04.2021ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90913.05.2021ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
74409.09.2021ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
93214.05.2021ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
77523.04.2021ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
83607.05.2021ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
78523.04.2021ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
823, 95205.05.2021ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
чл.35, ал.1, т. 4
81329.04.2021ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
83907.05.2021ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
78726.04.2021ЗОЯ НИКОЛОВА НЕШЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
84907.05.2021ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВКомпютърен аналитик, поддръжка на софтуерчл. 35, ал. 1, т. 2
73405.04.2021ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
81829.04.2021ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
81929.04.2021ИВАН МИНКОВ АНТОНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
72105.03.2021ИРЕНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
86810.05.2021ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВАСтарши юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
82029.04.2021ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
76722.04.2021ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА УШАГЕЛОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
91513.05.2021КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
73205.04.2021КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
89912.05.2021КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
82505.05.2021КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
74815.04.2021КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
92113.05.2021КИРИЛ РУМЕНОВ ЧЕРНЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
81729.04.2021КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
76222.04.2021КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
91813.05.2021КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90212.05.2021КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
88711.05.2021ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
94517.05.2021ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
84507.05.2021ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
73806.04.2021ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
93714.05.2021МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ГАГОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
81229.04.2021МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
92714.05.2021МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
86210.05.2021МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
86510.05.2021МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90012.05.2021МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
85207.05.2021МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
82129.04.2021МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
76622.04.2021МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА МИНЧЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
76022.04.2021МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
78223.04.2021МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
73102.04.2021МАРИЯ ИЛИЕВА ДЖОНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
84807.05.2021МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
89812.05.2021МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90112.05.2021МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
78323.04.2021МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
73506.04.2021МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
74106.04.2021МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
94317.05.2021МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
80127.04.2021МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
77022.04.2021МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
78123.04.2021МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА СТАНКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
88511.05.2021НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
80728.04.2021НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
84407.05.2021НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90312.05.2021НЕДА МУЖОНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
91713.05.2021НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВАГлавен вътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
88911.05.2021НЕНКО МАРИНОВ ДИМОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
76822.04.2021НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90813.05.2021НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
72931.03.2021НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
93814.05.2021НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
89412.05.2021НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
79427.04.2021ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВГлавен инспектор, изпълняващ и функции на лице по защита на личните данни чл. 35, ал. 1, т. 2
82229.04.2021ПАВЕЛ КИРИЛОВ ДАНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
90712.05.2021ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВАктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
78623.04.2021ПЕТРУН ИВАНОВ ВАРДАРОВСлужител по сигурността на информациятачл. 35, ал. 1, т. 2
93314.05.2021ПЕТЯ ЗДРАВКОВА БОНЧЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
92514.05.2021ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
95414.10.2021ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА КЕРАНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
80328.04.2021ПОЛИНА МИЛЧЕВА ВАКЛЕВА-ВАЦОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
89712.05.2021ПОЛИНА ТОШКОВА МАРГИТИНА-ПЕТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
94707.07.2021РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЛЕНКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
84207.05.2021РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
75720.04.2021РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
75016.04.2021РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВГлавен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2
77122.04.2021РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
896, 91712.05.2021РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т.4
78926.04.2021РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
71711.01.2021РУМЕН МИРОСЛАВОВ ИВАНЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
75822.04.2021РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВАСтарши счетоводителчл. 35, ал. 1, т. 2
81529.04.2021САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
81028.04.2021СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
84307.05.2021СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
79927.04.2021СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
86410.05.2021СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
82405.05.2021СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВАРъководител на звено за вътрешен одитчл. 35, ал. 1, т. 2
72004.03.2021СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
91513.05.2021СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
77823.04.2021СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
72322.03.2021СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА Главен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
76322.04.2021СИЛВИЯ ЮРИЕВА ТРИФОНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
81429.04.2021СОНЯ ЛЮБЕНОВА БЕГОВАГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
72629.03.2021СТАНИМИР ВЕЛЕВ ПОЗНАКОВДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
73606.04.2021СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
85610.05.2021СТЕФАН ИВАНОВ САВОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
87811.05.2021СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
86010.05.2021СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
75219.04.2021ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
87411.05.2021ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
74309.04.2021ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
91813.05.2021ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
75519.04.2021ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
83707.05.2021ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
79126.04.2021ТОДОР ТОШЕВ АНТОНОВКомпютърен аналитик, поддръжка на софтуерчл. 35, ал. 1, т. 2
93914.05.2021ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
88411.05.2021ХРИСТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
84007.05.2021ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
77623.04.2021ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИТОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
79327.04.2021ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
82905.05.2021ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
87111.05.2021ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
74715.04.2021ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
83507.05.2021ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
84707.05.2021ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
76122.04.2021ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
94017.05.2021ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 4
83407.05.2021ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2                част II – интереси
72216.03.2021ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
74513.04.2021ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
77223.04.2021ЯНКА РАДОИЛОВА ПОСТОЛОВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2