Вх.№ДатаИме, презиме и фамилияДлъжностДекларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
64012.06.2020АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
69403.07.2020АЛБЕНА ТИХОМИРОВА БОРИСОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
63712.06.2020АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
67015.06.2020АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВ Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
70214.10.2020АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
57208.06.2020АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
48827.04.2020АНДРЕАН ЮРИЕВ НАЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
64712.06.2020АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВА Директор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
56105.06.2020АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
65415.06.2020АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
69115.06.2020АНТОАН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
59909.06.2020АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
49914.05.2020АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
60609.06.2020АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
62511.06.2020АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
63211.06.2020АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
50918.05.2020АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
61811.06.2020АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
63111.06.2020АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
58608.06.2020БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
51019.05.2020БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
48210.03.2020БОРЯНА ЗДРАВКОВА БОРИСОВА Началник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
55805.06.2020БОРЯНА КОЧEВА МАНЧЕВАДомакинчл. 35, ал. 1, т. 2
53301.06.2020ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
60309.06.2020ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
65315.06.2020ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
59008.06.2020ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
55905.06.2020ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
47611.02.2020ВЕЛИЗАРА ПЛАМЕНОВА СТОЙНОВСКАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
60009.06.2020ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
55404.06.2020ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
57108.06.2020ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
53029.05.2020ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
71411.12.2020ВЕРА СЛАВЧОВА ПАВЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
54802.06.2020ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
61510.06.2020ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВАСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
50318.05.2020ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54402.06.2020ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
53401.06.2020ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
70923.11.2020ВИЛИСЛАВ ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
54202.06.2020ВЛАДИСЛАВ  ЦВЕТАНОВ МАТЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
51926.05.2020ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54702.06.2020ГЕОРГИ  ИВАНОВ СТОЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
48904.05.2020ГЕОРГИ ЛИЧКОВ ДЕНКОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
53101.06.2020ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
71024.11.2020ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВФинансов контрольорчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
63011.06.2020ДАНАИЛ КОЛЕВ  ГОЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
56808.06.2020ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
56608.06.2020ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
58208.06.2020ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
56908.06.2020ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВАСтарши  експертчл. 35, ал. 1, т. 2
61410.06.2020ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
47927.02.2020ДИМИТРИНА ТОШКОВА РАЙЧЕВА  Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
52729.05.2020ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
68915.06.2020ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
69712.08.2020ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗИМБИЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
51622.05.2020ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
66815.06.2020ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
62311.06.2020ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
66715.06.2020ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
52929.05.2020ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
58108.06.2020ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
63411.06.2020ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
51826.05.2020ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
61310.06.2020ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА Началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
68115.06.2020ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
702а19.10.2020ЗОЯ НИКОЛОВА НЕШЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
68815.06.2020ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВКомпютърен аналитик, поддръжка на софтуер чл. 35, ал. 1, т. 2
52829.05.2020ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
47406.02.2020ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
70610.11.2020ИВАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
58408.06.2020ИВАН МИНКОВ АНТОНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
60409.06.2020ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВАСтарши юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
67315.06.2020ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
70001.10.2020ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА УШАГЕЛОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
59809.06.2020КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54502.06.2020КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
66415.06.2020КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
54102.06.2020КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
63511.06.2020КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
48002.03.2020КИРИЛ РУМЕНОВ ЧЕРНЕВ Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
71618.12.2020КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
65715.06.2020КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
57908.06.2020КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВА  Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
48103.06.2020КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
57408.06.2020КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Фнансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
57808.06.2020ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
68515.06.2020ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
67115.06.2020ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
59308.06.2020ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
70321.10.2020МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ГАГОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
62111.06.2020МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
62811.06.2020МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
60509.06.2020МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
50518.05.2020МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
62911.06.2020МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
63311.06.2020МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
59108.06.2020МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА – ПЕТКОВСКА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
49613.05.2020МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
61210.06.2020МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
70106.10.2020МАРИЯ ИЛИЕВА ДЖОНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
64112.06.2020МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
62011.06.2020МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
56708.06.2020МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
65012.06.2020МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54002.06.2020МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
47817.02.2020МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ Началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
66615.06.2020МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
64812.06.2020МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
57508.06.2020МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
62211.06.2020МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА СТАНКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
60209.06.2020НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВА Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
55303.06.2020НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
52528.05.2020НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
68015.05.2020НЕДА МУЖОГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
66515.06.2020НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВАСтарши вътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
67915.06.2020НЕНКО  МАРИНОВ ДИМОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
64912.06.2020НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
63912.06.2020НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
69611.08.2020НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
51319.05.2020НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
67515.06.2020НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
49312.05.2020ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВ  Главен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2
58008.06.2020ПАВЕЛ КИРИЛОВ ДАНОВ Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
66915.06.2020ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВАктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
48503.04.2020ПЕТРУН ИВАНОВ ВАРДАРОВССИчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
52227.05.2020ПЕТЯ ЗДРАВКОВА БОНЧЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
49713.05.2020ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВАтехнически сътудникчл. 35, ал. 1, т. 2
63611.06.2020ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
70423.10.2020ПОЛИНА МАРГИТИНА – ПЕТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
68615.06.2020РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
50718.05.2020РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
49211.05.2020РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВГлавен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2
60710.06.2020РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
62411.06.2020РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВАНачалник на отдел чл. 35, ал. 1, т. 2
49513.05.2020РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54302.06.2020РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВАСтарши счетоводителчл. 35, ал. 1, т. 2
60109.06.2020САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
67415.06.2020СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
65615.06.2020СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВ Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54902.06.2020СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
50218.05.2020СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
53201.06.2020СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВАРъководител на звено за вътрешен одитчл. 35, ал. 1, т. 2
59308.06.2020СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54602.06.2020СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
47327.01.2020СИЛВИЯ ЮРИЕВА ТРИФОНОВА Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
65515.06.2020СОНЯ ЛЮБЕНОВА  БЕГОВАГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
49111.05.2020СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
70527.10.2020СТЕФАН ИВАНОВ САВОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
63811.06.2020СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
55604.06.2020СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
71310.12.2020СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВАСтарши вътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
71516.12.2020чл. 35, ал. 1, т. 3
68715.06.2020СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
57008.06.2020ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
55504.06.2020ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
49413.05.2020ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВА Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
64212.06.2020ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА Началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
50015.05.2020ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
69215.06.2020ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
68315.06.2020ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
53501.06.2020ТОДОР ТОШЕВ АНТОНОВ Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер чл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
69015.06.2020ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВА чл. 35, ал. 1, т. 2
64512.06.2020ХРИСТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
57708.06.2020ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
70813.11.2020ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИТОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
51722.05.2020ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
55102.06.2020ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
59709.06.2020ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
61110.06.2020ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
56508.06.2020ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
55203.06.2020ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
67715.06.2020ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
56305.06.2020ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
71216.12.2020ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
57608.06.2020ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
50115.05.2020ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
47224.01.2020ЯНКА РАДОИЛОВА ПОСТОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси