Вх.№ДатаИме, презиме и фамилияДлъжностДекларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
38213.05.2019АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
39114.05.2019АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
46602.11.2019АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
31809.05.2019АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
44925.04.2019АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВА Директор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
39814.05.2019АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
41014.05.2019АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
32809.05.2019АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
37813.05.2019АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
27330.04.2019АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36413.05.2019АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
42315.05.2019АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
30408.05.2019АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
41714.05.2019АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34310.05.2019АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
35713.05.2019БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
31309.05.2019БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26224.04.2019БОРЯНА КОЧEВА МАНЧЕВАДомакинчл. 35, ал. 1, т. 2
31209.05.2019ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
25924.04.2019ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
41514.05.2019ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
39514.05.2019ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26525.04.2019ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
35313.05.2019ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
39714.05.2019ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
33610.05.2019ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
24416.04.2019ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ Старши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34513.05.2019ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
40514.05.2019ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВАСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
32109.05.2019ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34813.05.2019ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
28303.05.2019ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36913.05.2019ВЛАДИСЛАВ  ЦВЕТАНОВ МАТЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
37313.05.2019ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
27130.04.2019ГЕОРГИ  ИВАНОВ СТОЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
40414.05.2019ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
29007.05.2019ДАМЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
29908.05.2019ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
37913.05.2019ДАНАИЛ КОЛЕВ ГОЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
40614.05.2019ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
35213.05.2019ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36513.05.2019ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36613.05.2019ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
27703.05.2019ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
40214.05.2019ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
33210.05.2019ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
41614.05.2019ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
30908.05.2019ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
43915.05.2019ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
27230.04.2019ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
39314.05.2019ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
33310.05.2019ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
27602.05.2019ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34713.05.2019ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
32309.05.2019ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
42515.05.2019ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
24517.04.2019ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
39214.05.2019ИВАН МИНКОВ АНТОНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
32009.05.2019ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВАСтарши юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
36113.05.2019ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38414.05.2019КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
29808.05.2019КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
42615.05.2019КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВначалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
25824.04.2019КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
30708.05.2019КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
28403.05.2019КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
45927.08.2019КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
33110.05.2019КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Финансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2
40914.05.2019ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
43715.05.2019ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
26925.04.2019ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВАВътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
35013.05.2019ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34110.05.2019МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
35413.05.2019МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
30108.05.2019МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38514.05.2019МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
33910.05.2019МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
45011.07.2019МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА-ПЕТКОВСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
33710.05.2019МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
45315.07.2019МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
31609.05.2019МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38814.05.2019МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
24918.04.2019МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
39014.05.2019МАРТИНА МАЛЧЕВА МАЛЧЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
43315.05.2019МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
25322.04.2019МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26324.04.2019МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
43115.05.2019МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
31509.05.2019МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
35813.05.2019МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36313.05.2019МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
24215.04.2019НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВА Младши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
40314.05.2019НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
33010.05.2019НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
44615.05.2019НЕДА ИЛИЯ МУЖОГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
27903.05.2019НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВАСтарши вътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
39914.05.2019НЕНКО  МАРИНОВ ДИМОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
42815.05.2019НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
29407.05.2019НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38914.05.2019НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
29507.05.2019НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34010.05.2019НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
46209.09.2019ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВГлавен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
32609.05.2019ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВАктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
42015.05.2019ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34913.05.2019ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВАТехнически сътрудникчл. 35, ал. 1, т. 2
44115.05.2019ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
46920.12.2019ПОЛИНА МИЛЧЕВА ВАКЛЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
43615.05.2019РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
46722.11.2019РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
25623.04.2019РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВГлавен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2
31909.05.2019РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34210.05.2019РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
46128.08.2019РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
37113.05.2019РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВАСтарши счетоводителчл. 35, ал. 1, т. 2
40114.05.2019САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
25422.04.2019СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
46312.09.2019СВЕТЛИН ОРЛИНОВ КАРАФЕИЗОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
29307.05.2019СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
33810.05.2019СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
27803.05.2019СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВАръководител ЗВОчл. 35, ал. 1, т. 2
37213.05.2019СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
25018.04.2019СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
37613.05.2019СОНЯ ЛЮБЕНОВА  БЕГОВАГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
24818.04.2019СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
30608.05.2019СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
31109.05.2019СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38614.05.2019СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36013.05.2019ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26625.04.2019ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
45631.07.2019ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
43815.05.2019ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА Началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
45425.07.2019ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
част II – интереси
28203.05.2019ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
28607.05.2019ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
43215.05.2019ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
39614.05.2019ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
29107.05.2019ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
36213.05.2019ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
28907.05.2019ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26424.04.2019ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
40714.05.2019ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 3
42415.05.2019ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 3
25522.04.2019ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИстарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
30808.05.2019ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
35513.05.2019ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26825.04.2019ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВначалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2