Вх.№ДатаИме, презиме и фамилияДлъжностДекларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
1688.6.2018АДЕЛИНА БРАНИМИРОВА ЯНКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1588.6.2018АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛОВА ЖАНКИНАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1087.6.2018АНГЕЛ ТОМОВ ГЬОРЧЕВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
705.6.2018АННА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
695.6.2018АННА ПЕТРОВА ПЪЛЕВА-МАНЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
21627.8.2018АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВАФинансов анализатор чл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
1828.6.2018АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1638.6.2018АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1437.6.2018АНТОН АНДРЕЕВ КУШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1518.6.2018АНТОНИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
2189.10.2018АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
1698.6.2018АТАНАС ВАСИЛЕВ УЗУНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1848.6.2018АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
475.6.2018БИЛЯНА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
1231.5.2018БИЛЯНА ЕНЧЕВА ХАРТАРСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
455.6.2018БОРЯНА КОЧEВА МАНЧЕВАДомакинчл. 35, ал. 1, т. 2
565.6.2018ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
645.6.2018ВАЛЕНТИНА КЛИМЕНТОВА МАНЧЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1558.6.2018ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЛИЛОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
896.6.2018ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1046.6.2018ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ЗАШЕВСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
1417.6.2018ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1768.6.2018ВЕНЕЛИНА НИКОЛОВА ТОМОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
384.6.2018ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА МИКОВСКАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
796.6.2018ВЕНИСЛАВА ОРЛИНОВА ПЕТРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
2197.1.2019ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
1488.6.2018ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
354.6.2018ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МОМЧИЛОВАСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
886.6.2018ВИКТОР РУМЕНОВ ШУМАНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
766.6.2018ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1137.6.2018ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1006.6.2018ВЛАДИСЛАВ  ЦВЕТАНОВ МАТЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
22020.9.2018ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
966.6.2018ГЕОРГИ  ИВАНОВ СТОЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
629.5.2018ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ХАДЖИИВАНОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
21423.8.2018ДАМЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВСтарши експертЧл. 35, ал. 1, т. 2, част II – интереси
254.6.2018ДАНАИЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
425.6.2018ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1531.5.2018ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
930.5.2018ДИАНА РОЗАЛИНОВА ХУБЕНОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
329.5.2018ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
956.6.2018ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
181.6.2018ДИНКО НИКОЛОВ ЙОПЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
161.6.2018ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВАГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
1578.6.2018ДРАГОСЛАВА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА-ХИНКОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1016.6.2018ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1447.6.2018ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА-АПОСТОЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1528.6.2018ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1127.6.2018ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА-ЕКИМОВААктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
1097.6.2018ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
234.6.2018ЖЕЛЮ КЛИМЕНТОВ ВАСИЛЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1598.6.2018ЖИВКА ЛЮДМИЛОВА СЛАВКОВА началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
20116.7.2018ЖИВКА ФИЛИПОВА ФЕЗЕЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
495.6.2018ЖИВКО ДЕНЧЕВ ЖЕКОВГлавен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2
1878.6.2018ЗАХАРИ ИГНАТОВ ЯНАКИЕВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1538.6.2018ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРАНОВГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
829.5.2018ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
22311.9.2018ИВАН МИНКОВ АНТОНОВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
127а7.6.2018ИНЕС КРАСИМИРОВА ИТОВАМладши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
535.6.2018ИРИНА ЕМИЛОВА ГЕНОВАСтарши юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
866.6.2018ИРИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1297.6.2018КАЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
364.6.2018КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1708.6.2018КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНГЕЛОВначалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
274.6.2018КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАБОВГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
201.6.2018КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ДАШЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
525.6.2018КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
2272.1.2019КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВАФинансов анализаторчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
736.6.2018ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛИБАРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1407.6.2018ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ВЪЛЧОВСКАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
936.6.2018ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВАВътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
304.6.2018ЛОРА ДАНЧЕВА ИЛИЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
776.6.2018МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВАГлавен юрисконсултчл. 35, ал. 1, т. 2
334.6.2018МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЧУКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
404.6.2018МАРИНА КРАСИМИРОВА ШАРКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1307.6.2018МАРИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1468.6.2018МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ХРИСТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
806.6.2018МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИДОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
786.6.2018МАРИЯ СВЕТЛОСЛАВОВА ЕМАНУИЛОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1177.6.2018МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1938.6.2018МАРТИНА ГЕОРГИЕВА САВЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1888.6.2018МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
284.6.2018МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
1983.7.2018МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
1818.6.2018МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАУНОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
575.6.2018МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЛЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
415.6.2018МИРОСЛАВ СТЕФКОВ ЖЕЛЯЗКОВСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1257.6.2018МИХАЕЛА МЛАДЕНОВА ДЕНЕВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1187.6.2018НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА НАЙДЕНОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
729.5.2018НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
946.6.2018НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АЛАМАНОВАСтарши вътрешен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
876.6.2018НЕНКО  МАРИНОВ ДИМОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1678.6.2018НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1117.6.2018НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1067.6.2018НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПЕТКОВНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1397.6.2018НИНА  ГЕОРГИЕВА ПАМУКЧИЕВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1508.6.2018НОНКА БОЯНОВА НИКОЛОВА-ВЛАДИКОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
836.6.2018ПАВЕЛ КОСТОВ МИЛЧЕВАктюерчл. 35, ал. 1, т. 2
19518.6.2018ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
816.6.2018ПЕТЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВАСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
1337.6.2018ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
1908.6.2018РАЛИЦА НЕОФИТОВА ТРАЙКОВА-ВЕЛЧЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
23117.12.2018РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВГлавен инспекторчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
435.6.2018РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
221.6.2018РОСИЦА МИЛЕНОВА СИМОВАначалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
445.6.2018РУМЯНКА ХРИСТОВА СПАСОВАСтарши счетоводителчл. 35, ал. 1, т. 2
856.6.2018САШКА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1928.6.2018СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГИРГИНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1858.6.2018СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ БРАДИНСКИСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1317.6.2018СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
374.6.2018СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА РАДОЕВАръководител ЗВОчл. 35, ал. 1, т. 2
1247.6.2018СЕВДАЛИНА ЦАНЕВА ЗАХАРИЕВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
1738.6.2018СИЛВИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА-МИЛАНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
976.6.2018СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА-КРУМОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
916.6.2018СОНЯ ЛЮБЕНОВА  БЕГОВАГлавен специалистчл. 35, ал. 1, т. 2
191.6.2018СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
756.6.2018СТОЯНКА ИЛИЕВА АНДОНОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
2061.8.2018СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВСтарши експертЧл. 35, ал. 1, т. 2, част II – интереси
1036.6.2018СУЗАНА СТЕФАНОВА ЧАУШГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
21014.8.2018ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВАГлавен експерт
746.6.2018ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ЙОТОВА-ДИМИТРОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1778.6.2018ТЕОДОРА ИВАНОВА ДОБРЕВА Началник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1287.6.2018ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1331.5.2018ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНЧЕВМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1898.6.2018ФАТИМЕ ЮСЕИНОВА КЬОРОВАМладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1147.6.2018ХРИСТИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВАСпециалистчл. 35, ал. 1, т. 2
1427.6.2018ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Главен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
926.6.2018ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1130.5.2018ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЕВГЕНИЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1347.6.2018ЦВЕТАНКА ПАУНОВА МИШЕВАГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
595.6.2018ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНИШЕВАДиректор на дирекциячл. 35, ал. 1, т. 2
1478.6.2018ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЯКИМОВАНачалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2
1357.6.2018ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВАОператор, контактен центърчл. 35, ал. 1, т. 2 част II – интереси
129.5.2018ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ СТАМБОЛСКИстарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1277.6.2018ЦВЕТОМИРА БИСЕРОВА БОРИСОВАСтарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
1267.6.2018ЮЛИЯН ОГНЯНОВ РАЗПОПОВГлавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
314.6.2018ЯВОР БОЖИДАРОВ СПАСОВначалник на отделчл. 35, ал. 1, т. 2