ЕИК: 204522460

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, сграда „Ърбан модел“, етаж 6,
e-mail: krasimir.kacarov@winnersgroup.bg

Представляващи юридическите лица: Красимир Красимиров Кацаров- оперативен и бизнес директор

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 29.03.2017 г., капитал – 5000 лв.

№ на Решение: Решение № 19 – ОА от 14.01.2021 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ:  ИП „ЕВРО-ФИНАНС“ АД (договор от 02.03.2021 г.)

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: По чл. 33, ал. 1, т. 1-3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице:

 • Ана Николова Томова
 • Ангел Данчев Ранчински
 • Антония Делчева Личева
 • Ася Спасова Каменова-Георгиева
 • Валентин Павлинов Русанов
 • Виолета Ценова Димитрова
 • Гриша Гришев Иванов
 • Евгения Господинова Вълчева
 • Жанета Станкова Славова
 • Иванка Велкова Чочорова
 • Ивет Недялкова Анчева
 • Кирил Иванов Стоянов
 • Красимир Красимиров Кацаров
 • Кристина Людмилова Трифонова
 • Мирослав Любомиров Петров
 • Петър Георгиев Лазаров
 • Петя Стефанова Петрова
 • Полина Иванова Ал-Битар
 • Радост Георгиева Станилова-Йорданова
 • Радостина Ангелова Иванова
 • Ясен Яворов Йорданов