ЕИК: 206187740

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 2, ет. 2, офис 5
e-mail: baeva@bulgarianlaw.co

Представляващи юридическите лица: Евгени Тончев Митков – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 07.08.2020 г., капитал – 10 лв.

№ на Решение: Решение № 742- ОА от 06.10.2020 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ:

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –