ЕИК: 205407062

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, ул. „Постоянство“ № 67Б, вх. А;
e-mail: office@bulfin.eu

Представляващи юридическите лица: Цветалин Недков Цонев – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 23.11.2018 г., капитал – 3 000 лв.

№ на Решение: Решение № 1205- ОА от 14.11.2019 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ:

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –