Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП
Във връзка с продължаване на поддръжката на Oracle лицензи за нуждите на Комисия за финансов надзор е изпратена оферта от Оракъл Йист Сентръл Юръп Лимитид-клон България

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )