Списък на организациите за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер, регистрирали в КФН програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, воден на основание чл. 24, ал. 5 от Наредба № 28 на КФН

Организация за професионално обучениеЕИК/код по БулстатСедалище и адрес на управлениеЛице за контактИнформация за контактРешение на КФН за регистриране на програма за обучениеРешение на КФН за регистриране на промяна в програмата за обучение
Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов000124026гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров“ № 2доц. д-р Христо Г. Сирашки, Директор на центъра за професионално обучениемоб. 0882552507;
моб. 0887523235;
cpo@uni-svishtov.bg
№ 862 – ПО
от 09.07.2019 г.
№ 420 – ПО
от 18.06.2020 г. регистрира промяна в процедурните правила за провеждане на изпит
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – гр. София131191259гр. София, ул. “Гусла” № 1доц. д-р Григорий Вазов Ректорт. 02401580;
т. 024015820 assistant@vuzf.bg
№ 902 – ПО от 30.07.2019 г., допълнено с Решение № 939 – ПО от 08.08.2019 г.
„ВИФИ България“ ЕООД175432765гр. София, ул. „Вежен“ № 27г-жа Мирена Колева Петроват. 024219047 моб. 0886 12 54 52 office@wifi-bg.bg; mariya.pashtalova@wifi-bg.bg№ 1018 – ПО
от 12.09.2019 г.
№ 191 – ПО
от 10.03.2020 г.КФН регистрира промяна в програмата за обучение
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) – гр. Пловдив115636489гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Задруга“ № 18проф. Мариана Михайлова-Коцевамоб. +359 899 992 288 моб.+359 897 950 384№ 1047 – ПО от 19.09.2019 г.
„Ес Ди ай Груп“ ООД – гр. София131215190Гр. София 1303, ул. „Антим I“ № 59, ет. 2, ап. 3г-н Кольо Делевтел. 02/980 66 00 administration@sdi.bg№ 1129 – ПО
от 17.10.2019 г.
„Учебен център Развитие“ ЕООД – гр. Асеновград203276963гр. Асеновград 4230, ул. „Славей” № 5г-н Георги Георгиевтел. 0894388356 ucheben.centar.razvitie@abv№ 1110 – ПО
от 10.10.2019 г.
С Решение № 19 – ПО
от 09.01.2020 г., КФН регистрира промяна в процедурните правила за провеждане на изпит и в правилата за оценяване.
„НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД – гр. София130862189гр. София, 1000, ул. „Хан Аспарух”60, офис 1;г-жа Надежда Георгиева-Димитроваoffice@nitbg.com;
тел.: +359 2 850 5364, факс: +359 2 439 0757;
№ 1153 – ПО
от 29.10.2019 г.
„Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД – гр. София121266165гр. София 1618, бул. „България“ № 118, ет.4г-н Николай Здравковимейл: training@iandgbrokers.com; тел. 02 813 88 13№ 1223 – ПО
от 21.11.2019 г.
279 – ПО
от 23.04.2020 г. регистрира промяна в процедурните правила за провеждане наизпит
„Ви-Джи-2007“ ООД – гр. София175362135гр. София 1434,
район Витоша, ж.к. кв.Симеоново, ул. „Симеоновско шосе“ № 156
г-н Владимир Близнашкиимейл: v_g2007@abv.bg
тел.: + 359 884830548
№ 1224 – ПО
от 21.11.2019 г.
„БРОКЕРС БГ – ИНТЕРКАНЕКШЪН“ ЕООД – гр. Казанлък200459735гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев:“ № 62, вх. А, ап.26г-жа Елена Рачеваимейл: eracheva@netins.bg;
тел.: 0878 741 621
№ 1298 – ПО
от 12.12.2019 г.
„Моби2 България“ ООД – гр. София175210377гр. София 1408, ж.к, Иван Вазов, ул. Бурел 66-63, ет. 1г-н Добрин Падалскиимейл: office@moby2.com;
тел.: +359 2 491 2354; +359 898 570757
№ 1240 – ПО
от 26.11.2019 г.
№ Е 134 – ПО
от 18.03.2021 г.
Бургаски свободен университет – гр. БургасБулстат 000049741гр. Бургас 8001, ул. „Сан Стефано” № 62проф. д-р Милен Балтовимейл: mbaltov@bfu.bg;
тел.: +359 56 900 400
№ 51 – ПО
от 21.01.2020 г.
„Колхида ЗБ” ООД – гр. СофияЕИК 201307164гр. София, п.к. 1505, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 56г-н Иван Мариновимейл: office@kolhidazb.bg;
телефон: 02/815 72 92.
№ 671 – ПО
от 03.09.2020 г.
Сдружение „Международен образователен консултативен център“ЕИК 115757220гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Задруга“ № 18г-н Асен Поповимейл: asenpopov@gmail.com;
телефон: +359 876 271 016
№ 470 – ПО от 14.06.2022 г.
„ЕСА-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ВИТОША” ЕООДЕИК 175450865гр. София, п.к. 1619
р-н Витоша, ж.к. Княжево, ул. „Княжевска“ № 2А
г-жа Слава Василеваимейл:esa.vitosha@gmail.com;
телефон: 0887 44 33 99
№ 19 – ПО от 05.01.2023 г.,