No Наименование на приватизационния фонд РГ-05 Наименование на холдинга Забележка
1 ПФ "Акционер – Фаворит" АД 45 Фаворит Холд АД – София
 ЕИК 121577091
Управление: гр.София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 25;
сайт: www.favhold.com
Кореспонденция: гр.София, ул."История Славянобългарска " № 8
тел. 02/ 832-51-74; 832-51-09; факс 02/832-60-36
e-mail: favorit@infotel.bg, office@favhold.com
2 ПФ "Албена – Инвест" АД 462 Албена Инвест – Холдинг АД, прекратено след преобразуване чрез вливане в Албена АД,
ЕИК 834025872
Адрес на управление: к.к.Албена, Административна сграда,
Адрес за коресподенция: к.к.Албена 9620, Административна сград
телефон: 0579 62 380, факс: 0579 63 647
имейл: dvi@albena.bg
сайт: www.albena.bg
3 ПФ "Асенова крепост" АД 88 Холдинг Асенова Крепост АД, прекратено след преобразуване чрез вливане в Асенова крепост АД,
ЕИК  115012041
Адрес на управление: гр.Асеновград ул.Иван Вазов № 2
Адрес за коресподенция: гр.Асеновград ул.Иван Вазов № 2
Телефон: 0331/60450, факс: 0331/67945
E-mail: arkr@askr.rakursy.com
Сайт: www.asenova-krepost.com
3 "Армейски" ПФ АД 47 Армейски Холдинг АД – София
ЕИК 121213274
Управление: гр.София 1000, бул. „Цар Освободител” № 33;
тел. 02/ 986-35-83; факс: тел. 02/986-35-83
Кореспонденция: гр.  София – 1784 ул. "Михаил Тенев" 12, ет. 2, офис 1
тел: 0879333017
WEB – site: www.arm-hold.com;
e-mail: armhold@mail.bg
4 Индустриално – аграрен ПФ "Ви Веста" АД 43 Булвеста Холдинг АД – София
ЕИК 121531884
Управление и кореспонденция:
гр. София 1700 , район Лозенец, Витоша- ВЕЦ-Симеоново № 999
тел. 02/962-87-68; факс: 02 – 862 87
и-мейл: b.v.h@vivesta-bg.com
WEB – site : www.bulvesta-bg.com
5 ПФ "Булгар Чех Инвест" АД 50 Булгар Чех Инвест Холдинг АД
ЕИК 120054800
Управление и кореспонденция:
гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул.Янко Комитов No 16А
website: www. bcihsm.com
еmail: bchi@abv.bg ; телефон : 0301 62379
6 "Българо – холандски" ПФ АД 13 Българска Холдингова Компания АД
ЕИК 121576032
Управление: гр.София, ул. "Велико Търново" № 28, ет.4;
Креспонденция: гр. София 1113, ул. „Незабравка” № 25, ет. 1;
тел. 02/971-23-91, 971-23-92 и мобилен +359 889 625584; факс – 02/971-46-83
Сайт :  www.bhc-bg.com
Електронна поща: bhc@bhc-bg.com  Сайт
7 ПФ "Гарант Инвест" АД 22 Гарант Инвест Холдинг АД
ЕИК 109050571
Управление и кореспонденция:
гр. Кюстендил 2500, ж.к. „Герена” №1 ;
тел. 078/55-03-49;  www.garantholding.com ; email: garant_invest_holding@abv.bg
8 "Агроинвест Национален ПФ" АД 44 Еврохолд България АД
ЕИК 175187337
Управление и кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43;
тел. 02/965-16-51; 02/9651 528;  факс 02/965-16-52
тел. +35929651653
e-mail: office@eurohold.bg
WEB-site: www.eurohold.bg
9 ОАИПФ "Зенит" АД 37 Зенит инвестмънт холдинг АД / старо име Зенит агрохолдинг АД/
ЕИК 121779787
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
Бул. Тодор Александров No 73
Електронна поща: zenithinvestment2017@gmail.com; office@zenit-bg.com,
Интернет страница: https://zenit-bg.com/
10 ПФ "Наш Дом" АД 20 Наш Дом България Холдинг АД – София
ЕИК 121663697
Управление и кореспонденция: гр. Ловеч 5500
ул. Александър Кусев No 20
тел: +359879400061 ; email : office.nashdom@mail.bg
11 ПФ "Стройинвест" АД 19 Стройинвест Холдинг АД
ЕИК  121592481
Управление: гр. София 1619, ул. „Дамяница” № 3-5;
Кореспонденция: София 1606; ул. „Ген. Тотлебен” № 34, сграда 6;
тел. 02/422-41-79; факс 02/4224179
e-mail: stryh@mail.bg
WEB – site: www.stroyhold.com
12 ПФ "Варна" АД 17 Холдинг Варна АД
ЕИК 103249584
Управление и кореспонденция: гр. Варна п.к 9006
район Приморски
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
тел. 052/60-34-76;  +359 52 663 765
e-mail:office@holdingvarna.com
WEB – site: www.holdingvarna.com
13 ПФ "Света София" АД 32 Холдинг Света София АД – София
ЕИК 121661963
Управление и кореспонденция: гр. София п.к. 1618
район Витоша, ул. Братя Бъкстон №40
тел.: 02/962-54-34, факс: 02/962-54-84;  нов от 2017г. : +359888618102
Мейл: holdonh@sveta-sofia.com, нов : vkradjian@yahoo.com / sveta-sofia@abv.bg
Интернет страница: www.sveta-sofia.com
14 Национален ПФ "Транспорт" АД 53 Български Транспортен Холдинг АД – Пловдив
ЕИК 115090481
Управление и кореспонденция:
гр.Пловдив 4000 бул. „Христо Ботев” № 82;
тел. 032/62-60-82;
e-mail: office@bthold.com ; mihail@bthold.com
WEB – site: www.bthold.com
15 Обединен Български ПФ "Доверие" АД 55 Доверие Обединен Холдинг АД
ЕИК 121575489
Управление и кореспонденция: гр.София 1756, р-н Изгрев, ж.к. "Дианабад",
ул. "Лъчезар Станчев" No 5, бл. офис-сграда А, ет. 7
тел. 02/984-56-11; факс: +359 02 984 56 63
e-mail: doverie@doverie.bg
WEB – site: www.doverie.bg
16 ПФ "Екип" АД 56 Екип 98 Холдинг АД
ЕИК 121659873
Управление и кореспонденция: гр.София 1142, р-н Средец,
ул. „6-ти септември” № 55;
тел. 0885326381 / 0887927050
vkradjian@yahoo.com, www.ekip98.eu , holding.ekip.98@gmail.com
17 ПФ "Република" АД 77 Република Холдинг АД
ЕИК 121676036
Седалище и управление:
гр. София 1000; ул. „Цар Асен” № 7 ет.2
сайт: http:/www.republika-ad.com
тел. 02/ 987-02-35; 02/987-28-33 и +35924521923
e-mail: rephl@b-trust.org ; v.vasileva@deltacomholding.com
18 ПФ "Нефтохим – Инвест" АД 70 Черноморски Холдинг АД
ЕИК 102192707
Управление и кореспондеция:
гр. София 1404, бул. „България” № 81А, ет.2;
тел.: +359884161840
WEB-site: blackseaholding.wordpress.com
19 Национален ПФ "Тракия" АД 75 Пълдин Холдинг АД
ЕИК 115237248
Управление и кореспонденция:
гр. Пловдив 4003,
ул. „Брезовско шосе” № 176, ет. 5;
тел. +359 32953271 и +359 32954169
Факс 032 946620
e – mail : puldinad@yahoo.com
WEB-site: www.puldinjsc.ideabg.com и www.puldinholding.com/bg
20 ПФ "Развитие" АД 76 Индъстри дивелъпмънт холдинг АД
(Развитие – Индустрия холдинг АД)
ЕИК 121227792
Управление и кореспонденция:
гр. София 1618,
бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 4;
тел. 02/930-55-20, факс: 02/ 955-59-25;
e-mail: info@razvitie.bg  и st.avramova@abv.bg
WEB-site: www.razvitie.ibox.bg
21 ПФ "Руен" АД 80 Руен Холдинг АД
ЕИК 109050379
Управление и кореспонденция:
гр. Кюстендил 2500, ул. „Оборище” № 5, п.к. 249;
тел./факс: 078/55-04-40;
e-mail: ruenholding@dir.bg
WEB-site: www.ruenholding.com
22 ПФ "Север" АД 81 Север Холдинг АД
ЕИК 104075827
Управление и кореспонденция: гр. София 1836, р-н Подуяне, ж.к. "Левски-Г",
бл.40, вх.В, офис 7; сайт:  www.myhostbg.com/sever и мейл: sever@turnovo.net
тел. 02/ 9467635, факс: 02/ 4269090
23 Регионален ПФ "Сила" АД 83 Сила Холдинг АД
ЕИК 112100237
Управление и кореспонденция: гр. София 1680
р-н Красно село
бул. "България" №58, бл.С, ет.7, ап.офис24
тел: 02/ 9818223
e – mail : silaholding@gmail.com
WEB- site: www.holdingsila.com
24 ПФ "Петрол Фонд" АД 73 Синергон Холдинг АД
ЕИК 121228499
Управление и кореспонденция:
гр. София, ул. „Солунска” № 2;
тел. 02/933-95-99; 02/ 9333 510
e – mail: office@synergon.bg, dvi@synergon.bg
WEB-site: www.synergon.bg
25 "Централен ПФ" АД 87 Стара планина Холд АД
ЕИК 121227995
Управление и кореспонденция:
гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9;
факс: 02/963-41-59, тел: 963-41-61
e-mail: office@sphold.com, investor@sphold.com
WEB-site: www.sphold.com
26 МРПФ "Труд и капитал" АД 84 ТК – Холд АД – София
ЕИК 121657705
Управление и кореспонденция: гр.София 1618, бул. „Цар Борис III” № 140 ;
тел.  029179230, 029179255; факс: 02/9555724
e-mail: office@tkhold.com
WEB-site: www.tkhold.com
27 Северозападен обединен ПФ "Дунав" АД 86 Холдингово дружество Дунав АД – Враца
ЕИК 106042644
Управление и кореспонденция:
гр. Враца 3000, ул. „Стоян Кялъчев” № 6, п.к. 31;
тел. 092/62-74-15; сайт: www.holding-dunav.com
e-mail:  dunav_vraca@abv.bg
28 ПФ "Добруджа" АД 95 Добруджа Холдинг АД
ЕИК 124087299
Управление и кореспонденция:
гр. Добрич 9300, ул. „Любен Каравелов” № 11, ет.2, ап. 4;
тел. 058/660-172; сайт: www.dobhold.com и мейл: dobrudjaholding@gmail.com
29 ПФ "Никотиана БТ" АД 24 Никотиана – БТ Холдинг АД – София
ЕИК 121651929
Управление и Кореспонденция:
гр.София 1618, ж.к. Красно село, ул. „Кнагиня Клементина” № 39
тел. 02/963-28-88, факс: 9632889;
e-mail: office@nicotianabt.bg
WEB-site: www.nicotianabt.bg
30 ПФ "Север Кооп – Гъмза" АД 91 Северкооп – Гъмза Холдинг АД
ЕИК 121661931
Управление и кореспонденция:
гр. София 1700,  бул. Симеоновско шосе No 85з, вх. А, офис 9
тел. /факс: 02/944-06-99;
e-mail: office@severcoop.com
WEB-site: www.severcoop.com
31 ПФ "Слънчев бряг Приватинвест" АД 104 Слънчев Бряг Холдинг АД
ЕИК 102184240
Управление и кореспонденция:
гр. Бургас 8000, ул. “Петко Каравелов” № 22
тел. 0 56/82-00-85;
електронна поща: sbhold@b-trust.org
сайт: www.sbhold.eu
32 "Фармстаринвест – ПФ " АД 92 ФС Холдинг АД
ЕИК 109054783
Управление и кореспонденция:
гр. Дупница 2600, ул. „Бенковска” № 4, ет.2;
тел.: 070151170, факс: 070151171 и тел: +359888814013
сайт: www.fs-holding.free.bg
e-mail: fs_holding@abv.bg, fsholdingblog.wortpress.com
33 Кооперативен ПФ "Юг" АД 105 Холдинг КООП – ЮГ АД
ЕИК 121659072
Управление и кореспонденция:
гр. София 1000,
ул. „Георги С. Раковски” № 99, ет.7, офис 16;
тел. 02/ 981-46-01 , тел: +359888612243 и тел: +359887557014
факс: 02/ 980-61-44;
сайт: www.coop-jug.com
e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com
34 ПФ "Нов век" АД 106 Холдинг Нов Век АД
ЕИК 121643011
Управление : гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучър” № 51, ет.4, ап.407
Кореспонденция: гр. София-1000, ул."Кораб планина" № 13
e-mail: dvi@holdingnovvek.com
телефон: 02/ 9234716
website: https://www.holdingnovvek.com
35 ПФ "Център" АД 109 Холдинг Център АД – Стара Загора
ЕИК 123103315
Управление и кореспонденция:
гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. „Христо Ботев”№57, ет. 3 ;
тел: +359884269224
e-mail:  petev@abv.bg и iyarkof@yahoo.com
WEB-site: www.holding-centre.com
36 ПФ "Булстрад" АД 111 Ютекс Холдинг АД – София
ЕИК 121673200
Управление и кореспонденция:
гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 70 – 72;
тел. 02/962-44-45, 962-42-47; +35929624445
сайт: www.utexholding.com
e-mail: utex@abv.bg,  office@utexholding.com
37 Национален ПФ "Съединение" АД 101 Корпорация за технологии и иновации АД /старе име Корпорация за технологии и иновации Съединение АД/
ЕИК 115086942
Управление и кореспонденция
гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „ Христо Ботев” № 27 А;
тел. 032/58-58-86;
e – mail: saedinenie.office@gmail.com
WEB-site: www.saedinenie.com
38 ПФ "Родна земя" АД 79 Родна земя Холдинг АД
ЕИК 102176770
Управление и кореспонденция:
гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.10;
сайт: www.rodnazemya.bg
телефон: 02/ 9634461 , +35929801611
e-mail: info@rodnazemya.bg ; account@rodnazemya.bg
39 Обединен национален ПФ "Златен лев" АД 1224 Златен лев Холдинг АД Управление и кореспонденция:
гр. София 1111, ул. „Постоянство” № 67 Б;
сайт: www.zlatenlev.com
телефон: 02/ 9654521, 9654511, факс 02/9654522
e-mail: holding@zlatenlev.com
*Информацията е актуална към 01.11.2018 г.