No Наименование на приватизационния фонд РГ-05 Наименование на холдинга Забележка
1 ПФ Брод АД 48 Брод АД Холдинг Отписано с решение № 255 – ПД от 08.08.2001
2 ПФ Лозенец Консулт АД 157 "Лозенец Консулт Холдинг Къмпъни"АД Отписано с решение № 534 от 25.10.2000 г.
3 ПФ Електроника АД 58 Електроника – Холдинг АД Отписано с решение № 346 от 16.08.2000 г.
4 ПФ Меридиан АД 112 Холдингово дружество Меридиан – 98АД Отписано с решение № 55 от 21.05.2001 г.
5 ПФ Плевен АД 74 Плевен Холдинг АД Отписана с решение № 491от 03.10.2000 г.
6 ПФ Мизия АД 66 Мизия Холдинг АД Отписано с решение № 634 от 06.12.2000 г.
7 ПФ "Енергоинвест" АД 27 "Енергоинвест – Холдинг" АД Отписано с решение № 375 – ПД от 19.12.2001 г.
8 ПФ Булгарлизинг АД 49 Бул Холдинг АД Отписано с решение № 27 – ПД от 13.02.2002 г.
9 ПФ Български Железници АД 85 Холдинг Български Железници АД Отписан с решение № 389 от 30.08.2000 г.
10 ПФРодина АД 78 Родина – Холдинг АД Отписано с решение № 488 – ПД от 03.10.2000 г.
11 ПФ Кооператор АД 114 Холдингово дружество Кооператор АД Отписано с решение № 318 от 09.08.2000 г.
12 Балкански ПФ Тракия – Мизия – Македония АД 68 МТМ Холдинг АД Отписано с решение № 419 от 05.09.2000 г.
13 ПФ Сигурност АД 108 Холдинг Сигурност АД Отписано с решение № 210 от 18.07.2000 г.
14 ПФ Марица – ЮГ АД 102 Марица Холд АД Отписано с решение № 232 от 26.07.2000 г.
15 ПФ МНК Инвест АД 67 Изоинс АД Отписано с решение № 235 – ПД от 14.07.2003 г.
16 ПФ "Напредък" АД 69 Напредък Холдинг АД Отписано с решение № 297-ПД от 20.04.2006 г.
17 ПФ "Мултигрупелит" АД 40 Балкантурист Елит АД Отписано с решение № 376-ПД от 22.04.2009 г.
18 ПФ "Албена – Инвест" АД 46 Албена Инвест – Холдинг АД Отписано с решение № 779 – ПД от 15.11.2016 г. 
19 ПФ "Възраждане" АД 54 Възраждане 26 Холдинг АД Отписано с решение № 1372 – ПД от 30.10.2017 г.
20 ПФ "Еко Инвест" АД 57 Екоинвест Холдинг АД Отписано с решение № 1143 – ПД от 23.08.2017 г.
21 ПФ "Изотсервиз" АД 60 Изотсервиз – Холдинг АД Отписано с решение № 1373-ПД от 30.10.2017 г.
22 ПФ "Компакт" АД 64 Комхолдинг АД Отписано с решение№ 757 – ПД от 22.08.2014 г.
23 ПФ "Орел – Инвест" АД 71 Орел Инвест АД Отписано с решение № 902 – ПД от 15.10.2014
24 ПФ "АКБ Форес – Социален" АД 110 ХАД АКБ Корпорация АД Отписано с решение № 725 – ПД от 18.07.2018 г.
25 ПФ "Континентал" АД 89 Континентал Холдинг АД – Перник Отписано с решение № 27–ПД от 14.01.2016 г.
26 Национален ПФ "Свети Никола" АД 100 Индустриална Холдингова Компания АД Отписано с решение  № 49-ПД от 16.01.2013 г.
27 "Югоизточен ПФ" Нова Загора 93 Югоизточен Холдинг АД Отписано с решение № 855 – ПД от 28.08.2018 г
28 ПФ "Пътища" АД 113 Холдинг Пътища АД-София Отписано с решение № 206 ПД от 31.03.2016 г.

*Информацията е актуална към 01.11.2018 г.