Санкции на ЕС

Европейският съюз прилага ограничителни мерки в изпълнение на конкретни цели в рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС), съгласно Договора за Европейския съюз (чл. 11).

Детайлна информация относно:
1) новоприети правни актове на ЕС, въвеждащи санкции срещу трети държави, образувания и лица;
2) действащите към момента ограничителните мерки в рамките на ОВППС на ЕС;
3) консолидиран списък с имената и данните за самоличността на всички лица, групи и образувания, по отношение на които действат финансови ограничения;
4) информация относно политиката на санкции на ЕС; и
5) често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС, може да намерите на следните интернет адреси на Министерството на външните работи на РБ и на Европейската служба за външни действия:

https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/merki-sreshtu-finansiraneto-na-terorizma/ogranichitelni-merki-es

https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

По отношение на извършване на бизнес с Иран Европейската комисия е изградила информационна платформа – „Helpdesk Due Diligence on EU sanctions“, която цели да улесни сътрудничеството и търговските отношения с Иран в рамките на позволеното.

Достъп до платформата може да намерите на следния линк: https://sanctions-helpdesk.eu/.

Отговори на често задавани въпроси по прилагането на санкционните разпоредби срещу Русия, съдържащи се в Регламент 833/2014 на Съвета относно ограничителни мерки във връзка с действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
Посредством приложения линк можете да се запознаете с отговорите, дадени от Европейската комисия на често поставяни въпроси, отнасящи се до тълкуването на Регламент 833/2014 на Съвета относно ограничителни мерки във връзка с действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна:
https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq